11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515
Sorumlu Resmi

Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü

Şube Müdür V. Savaş SOYKAL
0850 459 59 59 0282 258 62 22 cbs
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerini kurmak, kurdurmak ve yürütülmesini sağlamak,


b) Mekânsal ilişkisi olan tüm verilerin yazılımlar aracılığıyla CBS ile ilişkilendirilmesini sağlamak için gerekli altyapıyı kurmak,

 

c) CBS de kullanılacak veri standartlarını oluşturmak, güncel tutulmasını denetlemek, ağ üzerinden veri alış-verişinin sağlanmasını kontrol etmek,

 

ç) Belediye içi veya dışındaki birimler ile kurum/kuruluşlar ve iştirakler arasındaki CBS protokollerini hazırlamak, veri alışverişi standartlarını oluşturmak, denetlemek,

 

d) CBS için kurumsal düzeyde standartlar belirlemek, belirlenen standartların kontrolünü yapmak ve uygulama bütünlüğü için diğer daire başkanlıklarında uygulanmasını sağlamak,

 

e) Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemlerinin yönetilmesine ilişkin, yeni yazılımların yapılması/yaptırılması, mevcut yazılımların geliştirilmesi ve işletilmesini sağlamak,

 

f) Belediye adına sözel ve grafik verilerin toplanması, sistematik olarak arşivlenmesi ve kurum içine yetkilendirme ile dağıtımını sağlamak için gerekli altyapıyı kurmak,

 

g) Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri altyapısı kullanılarak raporlama, analiz, veri madenciliği çalışmaları yapmak,

 

ğ) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel Listesi
  • Erdem KURŞUN
    Birim Sorumlusu
  • Sinem GÜZELSOY
    Yüksek Şehir Plancısı
  • Sibel DURNA
    Harita Mühendisi