11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515
Sorumlu Resmi

Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü

Şube Müdür V. Savaş SOYKAL
0850 459 59 59 0282 258 62 22
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Alımı yapılacak elektronik sistemler için teknik rapor hazırlamak, kabul komisyonunda yer alarak teknik yeterliliklerini incelemek ve raporlamak,

 

b) Web, güvenlik ve kapalı devre kameraların kurulumunu yapmak, yaptırmak arızalarını gidermek ve aktif olarak çalışmasını sağlamak,

 

c) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan lisans almış işletmecilerin Belediye tasarrufundaki alanlarda haberleşme altyapılarının tesisi ve mevcut altyapıların kullanımına dair talepleri değerlendirilmek,  geçiş hakkı düzenlemesi ile ilgili teknik ve idari çalışmaları yapmak ve geçiş hakkı, sistem, tesis yeri ve altyapı kullanım sözleşmelerinin onayını vermek,

 

ç) Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki tüm alanlarda, her türlü kablosuz haberleşme sistem ve ekipmanlarına ait (Gsm Baz İstasyonu, Wi-Fi, WiMAX vb.) kurulumları teknik açıdan değerlendirmek, ilgili Belediye birimlerine teknik destek vermek,

 

d) Akıllı Bina Otomasyon Sistemlerinin kurulması, ilgili ekipmanların bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulmasını sağlamak,

 

e) Belediye birimlerinin elektronik ve haberleşme sistemleri, cihaz (araç takip, telsiz vb.) ve hizmet alımlarıyla ilgili talep ve ihtiyaç analizi için gerekli çalışmaların yapılarak birimlere teknik destek sağlamak,

 

f) Telsiz sisteminin ilave ihtiyaçlara ve teknolojik yeniliklere cevap verecek şekilde genişletilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması, Belediye telsiz kulelerinin kamu kurumlarına ve özel şirketlere kullandırılmasına dair iş ve işlemleri yürütmek,

 

g) Naklen Yayın Aracı, Video Küp, Uydu Haberleşme, LED Ekran vb. Sistemlerin tesis edilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulmasını sağlamak,

 

ğ) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel Listesi
 • Savaş SOYKAL
  Şube Müdür V.
 • Hamit CAN
  Bilgisayar Mühendisi
 • Serkay ALTINAY
  Bilgisayar Mühendisi
 • Ferdi AKYOL
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
 • Görkem KÜÇÜK
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
 • Umut BABAYİĞİT
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
 • Murat ÖZDEMİR
  Bilgisayar Teknikeri
 • Emrullah YILDIRIM
  Elektronik Teknikeri
 • Menekşe ŞAFAK GEZİCİ
  Büro Personeli
 • Miray KÜÇÜK
  Büro Personeli
 • Sevda DURSUN
  Hizmetli