11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111
Sorumlu Resmi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Daire Başkan V. Serap ULUÇ
850 459 59 59 282 258 62 06 cevredb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelikler ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Büyükşehir sınırları içinde çevre sağlığının ve temizliğinin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

b) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin il düzeyinde uygulama programlarını ve uygulamaları izlemek, kirliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için gerektiğinde diğer kurumlarla da işbirliği yaparak projeler geliştirmek ve uygulamak,

 

c) Daire Başkanlığının yetki alanı ve sorumlulukları çerçevesinde çevreye olumsuz etkileri olan faaliyetleri izlemek, yetkilendirildiği alanlarda denetlemek ve gerektiği durumlarda faaliyeti durdurmak üzere işlemleri başlatmak,

 

ç) Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak/yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak, yetki alanındaki tüm katı atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, hizmetler kapsamında ihtiyaç duyulacak tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

 

d) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı yönetim sistemini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, bu atıkların yeniden değerlendirilmesi ve depolanmasına ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesislerin kurulması ve işletmesini yapmak/yaptırmak, 

 

e) Tıbbi atık yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, uygulatmak; toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 

f) Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak,

 

g) Isınmadan kaynaklı hava kirliliği, yetki çerçevesinde gürültü kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkileri tespit etmek, bu olumsuzlukların giderilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütmek,

 

ğ) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizliği ile ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

h) Denizlerin ve kıyıların korunması ve kullanılmasına yönelik yürürlükteki mevzuat dahilinde genel bir politika oluşturup bir plan içerisinde uygulamak, uygulanmasını sağlamak,

 

ı) Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

 

i) Sorumluluk alanındaki konularda halkın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlayıcı her türlü eğitim, organizasyon, yarışma, tanıtım ve yayın işlerini yapmak/yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak, katılım sağlamak,

 

j) Yürüttüğü işlerle ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu yönde uygulanan sistemleri geliştirmek,

 

k) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

l) Daire başkanlığı görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

m) Yürürlükteki mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında “Yönetim Planları” hazırlamak/hazırlatmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

 

n) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

o) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Personel
 • Serap ULUÇ
  Daire Başkan V.
  2301
 • Ali Turan GÜLERYÜZ
  Formen
 • Nuri KARABACAK
  Formen
 • Olcay KİREZ
  Formen
 • Burcu YAVUZ
  Sekreter
  2312
 • Cevdet KARANFİL
  Bahçıvan
 • Hüseyin KAYALAR
  Bahçıvan
 • Murat AKTAŞ
  Bahçıvan
 • Yakup GÜNEŞ
  Bahçıvan
 • İlker YILDIZ
  Bahçıvan
 • Beyhan AVCI
  Kamyon Şoförü
 • Ergin BACİN
  Kamyon Şoförü
 • Erol ŞAHİN
  Kamyon Şoförü
 • Fatih ÖZ
  Kamyon Şoförü
 • Kenan RODOPLU
  Kamyon Şoförü
 • Mehmet MİNAZ
  Kamyon Şoförü
 • Mesru YILMAZ
  Kamyon Şoförü
 • Muharrem GÖKSÜDELİK
  Kamyon Şoförü
 • Naci KEŞİNLİ
  Kamyon Şoförü
 • Seracettin SARSILMAZ
  Kamyon Şoförü
 • Serdal KARTAL
  Kamyon Şoförü
 • Yaşar ODABAŞI
  Kamyon Şoförü
 • Yusuf GÜNAY
  Kamyon Şoförü
 • Cavit ERTEN
  Kepçe Operatörü
 • Halil İbrahim KURNAZ
  Kepçe Operatörü
 • Mehmet KOÇAL
  Kepçe Operatörü
 • Sadık İNAN
  Kepçe Operatörü
 • Sedat YILDIZ
  Kepçe Operatörü
 • İbrahim YILDIZ
  Kepçe Operatörü
 • Mustafa AKYÜZ
  Ekskavatör (Kazıma Ve Yükleme) Operatörü
 • Adnan AKIN
  Yükleyici (Loder) Operatörü
 • Celal GÜNDOĞDU
  Yükleyici (Loder) Operatörü
 • Ersin PEKEL
  Yükleyici (Loder) Operatörü
 • Yavuz ÖZKAN
  Yükleyici (Loder) Operatörü
 • İlyas GÜRER
  Yükleyici (Loder) Operatörü
 • Cavit KESKİN
  Şoför
 • Ergin ÖZMEN
  Şoför
 • Ethem ÇETİN
  Şoför
 • Fikret KOZA
  Şoför
 • Hüseyin BALCI
  Şoför
 • Metin GÖKÇE
  Şoför
 • Yalçın GÖKÇEN
  Şoför
 • Deniz OFLUOĞLU
  Saha Personeli
 • Derya UZUNAY
  Saha Personeli
 • Egemen AKIN
  Saha Personeli
 • Hasan Can KAÇAR
  Saha Personeli
 • Samed ÖZDEM
  Saha Personeli
 • Serdar TAŞKIRAN
  Saha Personeli
 • Tolga DUVARCI
  Saha Personeli
 • Uğur YANIK
  Saha Personeli
 • Vargın TUNA
  Saha Personeli
 • Ziya AKINTÜRK
  Saha Personeli
 • Ziya UZUNAY
  Saha Personeli
 • Ümit ÇİL
  Saha Personeli
 • Aydın KAHRAMAN
  Beden İşçisi
 • Kemal UZUNOĞLU
  Beden İşçisi
 • Rasim ARSLAN
  Beden İşçisi
 • Ahmet GİLEY
  Temizlik Görevlisi
 • Ali Haydar ARI
  Temizlik Görevlisi
 • Ayten YALÇIN
  Temizlik Görevlisi
 • Benan RUHUT VINNAR
  Temizlik Görevlisi
 • Bora DEMİRBOZAN
  Temizlik Görevlisi
 • Burak YANIK
  Temizlik Görevlisi
 • Canan PEYİŞER
  Temizlik Görevlisi
 • Caner BEK
  Temizlik Görevlisi
 • Deniz YEŞİLYURT
  Temizlik Görevlisi
 • Durmuş TOKER
  Temizlik Görevlisi
 • Duygu CANBAZ
  Temizlik Görevlisi
 • Ebru MARAL
  Temizlik Görevlisi
 • Emrullah ACUN
  Temizlik Görevlisi
 • Erdoğan AYDEMİR
  Temizlik Görevlisi
 • Filiz KARANFİL
  Temizlik Görevlisi
 • Gül KILIÇ
  Temizlik Görevlisi
 • Gülçin ÖZSEVEN
  Temizlik Görevlisi
 • Gülşah DURAK
  Temizlik Görevlisi
 • Hakan KAYMAKÇI
  Temizlik Görevlisi
 • Hakkı ÖZTÜRK
  Temizlik Görevlisi
 • Hasan YONAL
  Temizlik Görevlisi
 • Hasan YÜCEL
  Temizlik Görevlisi
 • Latif DENİZ
  Temizlik Görevlisi
 • Muammet ÜRKMEZ
  Temizlik Görevlisi
 • Murat KORUR
  Temizlik Görevlisi
 • Necdet KARANFİL
  Temizlik Görevlisi
 • Refik Can ÜSTÜNOĞLU
  Temizlik Görevlisi
 • Reyhan AKÇİL
  Temizlik Görevlisi
 • Selim GÜMÜŞ
  Temizlik Görevlisi
 • Serkan ÖNEL
  Temizlik Görevlisi
 • Tayfur KEKLİK
  Temizlik Görevlisi
 • Tolga İLHAN
  Temizlik Görevlisi
 • Turgay ÇALI
  Temizlik Görevlisi
 • Ufuk KUŞ
  Temizlik Görevlisi
 • Veli KARTPAK
  Temizlik Görevlisi
 • Yasemin GEZER
  Temizlik Görevlisi
 • Yavuz TOPCU
  Temizlik Görevlisi
 • Zümbül GİLEY
  Temizlik Görevlisi
 • İlknur SEÇKİN
  Temizlik Görevlisi
 • İpek OĞURLU
  Temizlik Görevlisi
 • İsmail GÜRBÜZ
  Temizlik Görevlisi
 • Şahin KAÇIK
  Temizlik Görevlisi