Tekim
Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık : 6° Hissedilen : 2°
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313
Sorumlu Resmi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Daire Başkan V. Serap ULUÇ
850 459 59 59 282 258 62 06 cevredb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanunlara istinaden çıkarılan yönetmelikler ile diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Büyükşehir sınırları içinde çevre sağlığının ve temizliğinin korunmasına ilişkin çalışmaları yürütmek,

 

b) Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin iyileştirilmesine ilişkin il düzeyinde uygulama programlarını ve uygulamaları izlemek, kirliliğe neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması için gerektiğinde diğer kurumlarla da işbirliği yaparak projeler geliştirmek ve uygulamak,

 

c) Daire Başkanlığının yetki alanı ve sorumlulukları çerçevesinde çevreye olumsuz etkileri olan faaliyetleri izlemek, yetkilendirildiği alanlarda denetlemek ve gerektiği durumlarda faaliyeti durdurmak üzere işlemleri başlatmak,

 

ç) Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak/yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak, yetki alanındaki tüm katı atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, hizmetler kapsamında ihtiyaç duyulacak tesislerin kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,

 

d) Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığı yönetim sistemini oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak, bu atıkların yeniden değerlendirilmesi ve depolanmasına ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesislerin kurulması ve işletmesini yapmak/yaptırmak, 

 

e) Tıbbi atık yönetim sistemini oluşturmak, uygulamak, uygulatmak; toplanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek,

 

f) Büyükşehir sınırları içerisinde çevrenin korunması, geliştirilmesi, temizlenmesine ilişkin etüt, plan, proje ve laboratuvar çalışmaları yapmak/yaptırmak,

 

g) Isınmadan kaynaklı hava kirliliği, yetki çerçevesinde gürültü kirliliği ile ilgili her türlü faaliyeti izlemek, olumsuz etkileri tespit etmek, bu olumsuzlukların giderilmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışmalar yürütmek,

 

ğ) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolların temizliği ile ilgili çalışmaları yapmak, yaptırmak,

 

h) Denizlerin ve kıyıların korunması ve kullanılmasına yönelik yürürlükteki mevzuat dahilinde genel bir politika oluşturup bir plan içerisinde uygulamak, uygulanmasını sağlamak,

 

ı) Deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak,

 

i) Sorumluluk alanındaki konularda halkın bilgilendirilmesini ve bilinçlendirilmesini sağlayıcı her türlü eğitim, organizasyon, yarışma, tanıtım ve yayın işlerini yapmak/yaptırmak, yurtiçi ve yurtdışı platformlara (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) katılmak, katılım sağlamak,

 

j) Yürüttüğü işlerle ilgili düzenli olarak veri toplamak, değerlendirmek, rapor hazırlamak ve bu yönde uygulanan sistemleri geliştirmek,

 

k) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

l) Daire başkanlığı görev alanına giren konularda diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

 

m) Yürürlükteki mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında “Yönetim Planları” hazırlamak/hazırlatmak, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

 

n) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

o) İlgili mevzuat ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Personel
 • Serap ULUÇ
  Daire Başkan V.
  2301
 • Hasan ÜNAL
  Formen
 • İsmail URAL
  Formen
 • Burcu YAVUZ
  Sekreter
  2312
 • Oktay FİDANCIOĞLU
  TEKİM - Saha Personeli
 • Feyyaz İDECİ
  Ağır Vasıta Şöförü
 • Halil AKSAKAL
  Ağır Vasıta Şöförü
 • Nihat YILDIRIM
  Ağır Vasıta Şöförü
 • Zekeriya OSANMAZ
  Süpürge Operatörü
 • Abdirahim COŞKUN
  Temizllik Saha Personeli
 • Abdullah BEKEM
  Temizllik Saha Personeli
 • Abdülkadir ŞENŞAKRAK
  Temizllik Saha Personeli
 • Adem CAN
  Temizllik Saha Personeli
 • Ahmet KILIÇ
  Temizllik Saha Personeli
 • Ahmet TOKA
  Temizllik Saha Personeli
 • Ali TAŞ
  Temizllik Saha Personeli
 • Ali YALÇIN
  Temizllik Saha Personeli
 • Alper GÜLSEVEN
  Temizllik Saha Personeli
 • Ayhan DAYAK
  Temizllik Saha Personeli
 • Ayhan GÜNCİL
  Temizllik Saha Personeli
 • Ayşe ÖZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Bilal ASLAN
  Temizllik Saha Personeli
 • Burhanettin SAYKAL
  Temizllik Saha Personeli
 • Bürhan KOÇ
  Temizllik Saha Personeli
 • Cemal YILMAZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Cevdet GÜNAY
  Temizllik Saha Personeli
 • Didar DEMİRALİ
  Temizllik Saha Personeli
 • Elvan CEYLAN
  Temizllik Saha Personeli
 • Emel DARILMAZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Erkan CANGEL
  Temizllik Saha Personeli
 • Erol BEKEM
  Temizllik Saha Personeli
 • Erol MERAK
  Temizllik Saha Personeli
 • Eyyup OSANMAZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Fedai GÜCÜ
  Temizllik Saha Personeli
 • Ferdane CİN
  Temizllik Saha Personeli
 • Ferhat DARICI
  Temizllik Saha Personeli
 • Ferit PEYİŞER
  Temizllik Saha Personeli
 • Fevzi ATEŞ
  Temizllik Saha Personeli
 • Gürkan ELMAS
  Temizllik Saha Personeli
 • Hasan KUŞ
  Temizllik Saha Personeli
 • Mete YILDIZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Muharrem ÇÖRDÜKÇÜ
  Temizllik Saha Personeli
 • Muhittin KARABACAK
  Temizllik Saha Personeli
 • Mustafa HIZARCI
  Temizllik Saha Personeli
 • Mustafa ÖZDEN
  Temizllik Saha Personeli
 • Nazım ÖZDEMİR
  Temizllik Saha Personeli
 • Nazım ŞENŞAKRAK
  Temizllik Saha Personeli
 • Nebahat AKYOL
  Temizllik Saha Personeli
 • Necmettin ÖZDEMİR
  Temizllik Saha Personeli
 • Nursel ÖZKAN
  Temizllik Saha Personeli
 • Okan ZEHİROĞLU
  Temizllik Saha Personeli
 • Oktay AKHİSAR
  Temizllik Saha Personeli
 • Onur ÖZCAN
  Temizllik Saha Personeli
 • Ozan Çetin FİDAN
  Temizllik Saha Personeli
 • Ramazan OSANMAZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Recep KIZGIN
  Temizllik Saha Personeli
 • Remziye ŞENDİL
  Temizllik Saha Personeli
 • Ridvan YILMAZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Sabahattin İDE
  Temizllik Saha Personeli
 • Salih SEZEN
  Temizllik Saha Personeli
 • Salih ZURNACI
  Temizllik Saha Personeli
 • Samet DEMİR
  Temizllik Saha Personeli
 • Samet GÜLER
  Temizllik Saha Personeli
 • Sami GÜMÜŞKAYA
  Temizllik Saha Personeli
 • Selahattin KULOĞLU
  Temizllik Saha Personeli
 • Selver DEMİR
  Temizllik Saha Personeli
 • Sergen LAÇİN
  Temizllik Saha Personeli
 • Serkan BOZKURT
  Temizllik Saha Personeli
 • Serkan MİNTAÇ
  Temizllik Saha Personeli
 • Serkan ÇOBAN
  Temizllik Saha Personeli
 • Sönmez AKÇİN
  Temizllik Saha Personeli
 • Süleyman ÇELİK
  Temizllik Saha Personeli
 • Tahir ÇEKİÇ
  Temizllik Saha Personeli
 • Tamer ATEŞ
  Temizllik Saha Personeli
 • Tekin ATAYSINLAR
  Temizllik Saha Personeli
 • Tezcan YAVUZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Yasin YAVUZ
  Temizllik Saha Personeli
 • Yasin ÖZER
  Temizllik Saha Personeli
 • Yaşar LAÇİN
  Temizllik Saha Personeli
 • Zeynel DEMİRTAŞ
  Temizllik Saha Personeli
 • Zeynel KARACA
  Temizllik Saha Personeli
 • Ömür ÇÖRDÜKÇÜ
  Temizllik Saha Personeli
 • Şaban GÜÇLÜ
  Temizllik Saha Personeli
 • Şükrüye GÖK
  Temizllik Saha Personeli
 • Berkan AKAR
  Temizlik Görevlisi
 • Emrah TOPAL
  Temizlik Görevlisi
 • Emrullah KENAN
  Temizlik Görevlisi
 • Engin BAYTAR
  Temizlik Görevlisi
 • Erdem ÖZER
  Temizlik Görevlisi
 • Erdinç ÇALI
  Temizlik Görevlisi
 • Ersin YAVUZ
  Temizlik Görevlisi
 • Halis SEZER
  Temizlik Görevlisi
 • Hasan MİNAZ
  Temizlik Görevlisi
 • Hüseyin BAYIK
  Temizlik Görevlisi
 • Hüseyin DEĞERLİ
  Temizlik Görevlisi
 • Kaan DEMİRDÖVEN
  Temizlik Görevlisi
 • Mehmet KARA
  Temizlik Görevlisi
 • Mehmet Fatih DURSUN
  Temizlik Görevlisi
 • Mehmet Şerif SEÇER
  Temizlik Görevlisi
 • Mert Kaan KARACA
  Temizlik Görevlisi
 • Mustafa CAN
  Temizlik Görevlisi
 • Nebi TOPAL
  Temizlik Görevlisi
 • Sadık TUĞ
  Temizlik Görevlisi
 • Uğur FANDOS
  Temizlik Görevlisi
 • Özgür AKSUN
  Temizlik Görevlisi
 • İsmail KURTOĞLU
  Temizlik Görevlisi
 • Atakan GÖRKEN
  Çöpçü
 • Gülten ABDURMANOVA
  Çöpçü
 • Serkan SEVİL
  Çöpçü