Çoğunlukla açık
Sıcaklık : 14° Rüzgar : 4 km/s
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313
Sorumlu Resmi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

Daire Başkanı Yüksel ÖZDAL
0850 459 59 59 0282 258 62 09 emlakdb
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

1. İş Programını Belediyenin Stratejik Plan ve performans programına ve bütçesine uygun olarak hazırlamak ve yürütmek,

 

2. Kentsel dönüşüm projelerinin uygulama alanları, deniz ve kara ulaşımı, toplu taşıma, yollar, istasyonlar ve iskeleler,raylı sistem, alt yapı, çevre koruma, depolama ve arıtma,otobüs  terminalleri ,açık ve kapalı otoparklar, sosyal donatı, bölge parkları, mezarlıklar, müze, kütüphane, spor, dinlence, eğlence, sağlık, eğitim ve kültür tesisleri, tarihi doku, su ve kanalizasyon hatları, barajlar, dere ıslahları, kaynaklar, toptancı halleri,açık ve kapalı Pazar yerleri, mezbahalar,umumi tuvaletler,belediye hizmet binaları, afet tehlikesine yönelik düzenlemeler vb. kentsel projelerin gerçekleşmesi için gerekli olan arsa temini ve  kamulaştırma  ile ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek. Kamu hizmetleri için gerekli olan taşınmazları edinmek,

 

3. Belediyenin yetki ve sorumluluk kapsamında yürüteceği  kamu hizmetleri için gerekli olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazları  ilgili yasal mevzuat çerçevesinde satın almak,

 

4. Belediyeye ait olan mevcut  taşınmazları yönetmek.  Taşınmazlarla ilgili süreli veya süresiz bağış, trampa, tahsis kiralama,plan örneği,ayırma,birleştirme,cins değişikliği,yola terk,ihdas,sınır tespiti, irtifak hakkı,geçici işgal irtifa hakkı, intifa veya üst hakkı kurmak, yap-işlet devret veya yap-işlet modeli gibi yasal hakları tesis etmek; bu taşınmazlarla ilgili  süresiz  olarak değiştirme, satın alma, önalım kamulaştırma ve diğer iş ve işlemleri yürütmek,

 

5. Belediyenin ihtiyacı olan özel mülkiyetteki taşınmazların, direkt satın alınmasına yönelik işlemleri yapmak ve Tapu  Müdürlüğünde sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

6. Tasarruf hakları belediyeye geçen taşınmazların devir-teslim işlemlerini yapmak ve Tapu  Müdürlüğünde sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

7. Kamulaştırma işlemleri tamamlanan binaların yıkım işlemini gerçekleştirmek,

 

8. Uzlaşma sağlanamayan taşınmazlarla ilgili hukuki işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 

9. İlgili mevzuat uyarınca arsa, konut ve işyeri üretmek,

 

10. Toplu konut uygulamaları yapmak ve/veya yaptırmak,


11. Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel