TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi
Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi

Kaba yemler, hayvanların özellikle ruminantların beslenmesinde hem fizyolojik hem de ekonomik önemi olan yemlerdir. Hayvanların günlük rasyonlarının yaklaşık yarısı kadar kaba yem (% 60 kaba yem- % 40 kesif yem) bulunmalıdır. Ekonomik anlamda hayvancılık yapmak isteyen işletmeler, kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının önemli kısmını çayır-meralardan karşılamak zorundadır.

Kaliteli kaba yem olmadan karlı bir süt sığırcılığı yapılması düşünülemez. Süt sığırlarının sindirim faaliyetlerinin düzenli olması, istenilen süt yağı ile süt veriminin alınabilmesi için mutlaka yeterli düzeyde kaba yem tüketmeleri gerekmektedir. Kaliteli kaba yem yerine tercih edilen saman ile birlikte işletmelerimiz kapasitelerinin çok altında kalmakta, beklenen günlük canlı ağırlık artışına ve günlük süt verimine ulaşamamaktadır.

Süt yada besi sığırcılığı işletmelerinde üretim maliyetlerinin `-70'ini yem girdileri oluşturmaktadır. Bu nedenle, hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem gereksinimini karşılamak için çayır meraların iyileştirilmesi vazgeçilmez bir durumdur.

Bu doğrultuda kırsal mahallerimizde hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın hayvan beslemede kaliteli kaba yem ihtiyacının bir kısmını ücretsiz olarak elde ettiği meralar, yıllardır süren bilinçsiz kullanım, yanlış otlatma ve ilgisizlik gibi nedenlerle vasıf kaybına uğramış, verim açısından ise çok düşük seviyelere inmiş bulunmaktadır. 2015 yılında başlayıp 2016 yılında da uygulamasına devam edilen Mera İyileştirme ve Yönetimi projemizin genel amacı; vasıf kaybedip yeterli düzeyde verim alınamayan meralarımızı tekrar en yüksek verimi alabileceğimiz hale kavuşturmaktır. Bu proje ile, bilinçsiz kullanım sonucu dekara ot verimi 50 kg'a kadar düşen meralarımızdaki ot veriminin 4 kat artarak 200 kg seviyesine çıkması hedeflenmektedir.

İşletmelerde çok büyük orana sahip olan yem giderlerinin bir kısmının meralardan ücretsiz olarak sağlanması, yapılan işletmenin karlılığını mutlak surette artıracaktır.

2015-2017 Yıllarında 61 kırsal mahallenin 142.768 dekar (Toplam İl Merasının C,9'u) mera alanı programa alınıp 80.930 dekarına (Toplam İl Merasının $.9'u) 2.096.350 kg 20*20*0 Kompoze gübre atımı gerçekleştirilerek hayvancılığın en önemli problemlerinden olan kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına önemli bir katkı sağlanmaktadır.

Proje kapsamındaki meralardan yıllık kuru ot üretimi yaklaşık 7 bin ton iken; proje sonrası 20 bin ton civarında olacağı hesaplanmaktadır.

Proje kapsamında 70 farklı grup gölgelik için akasya fidanı dikimi yapılmıştır.