TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Basın Açıklaması - 04.08.2017
Basın Açıklaması - 04.08.2017

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin ticari taksiler (T plaka) hakkında almış olduğu kararlara ilişkin basın açıklamasıdır:

İlimizde ticari taksi işletme hakkı sahibi olunabilmesi için 1983-2005 tarihleri arasında Tekirdağ İl Trafik Komisyonu'ndan, 2005-2014 yılları arasında Belediye Meclis / Encümeninden, 30.03.2014 tarihinden itibaren ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nden (UKOME) mevzuata uygun olarak izin / karar alınması zorunludur.

Yukarıda bahsi geçen yasal zorunluluğa aykırı olarak yapılmış 220 adet T plaka tescil işlemleri çeşitli UKOME kararları ile iptal edilmiştir. 220 adet T plakanın iptali yönündeki UKOME kararlarına karşı, plakası iptal edilenler tarafından Tekirdağ İdare Mahkemesi huzurunda 115 adet iptal davası açılmıştır. Açılan davalardan 61 tanesi reddedilmiştir. Tekirdağ İdare Mahkemesi'nin ret kararları Danıştay incelemesinden geçerek kesinleşmiştir. Geriye kalan 54 dava hakkında yargılamalar devam etmektedir.

Sonuç olarak; mevzuata ve yasalara uygun belgelerle hak sahibi olan taksici esnafı ile hak sahibi olmadığı tespit edilen ticari taksi işletmecilerinin ayrıştırılması ve böylece hukuka aykırı ticari taksi işletmeciliğinin önlenmesi amacıyla UKOME kararları alınmıştır.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı