TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
BÜYÜKŞEHİR ZABITA TÜKETİCİ HAKLARI BİRİMİ
BÜYÜKŞEHİR ZABITA TÜKETİCİ HAKLARI BİRİMİ

         Denetimlerimizin ilk aşamasında işyeri yetkililerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunu ve yönetmelik hükümlerini açıklayan bilinçli tüketici rehberi verilmekte, Kanunun 6. Maddesi Satıştan Kaçınma ve 54. Maddesi Fiyat Etiketi Hususlarında bilgilendirilmeler yapılmaktadır. Tanışma faslı olarak kabul ettiğimiz bu safhada, esnaf bir nevi eğitime ve bilgilendirilmeye tabi tutulmaktadır. Nisan ayı itibariyle çalışma faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz.

       İşyerlerindeki bilgilendirme safhamızda belirli bir süre sonra yapılan ikinci denetimlerde; fiyat etiketi ve tarife listesi kurallarına uyulmadığı tespit edilen işyerlerine, idari para cezası işlemine esas olmak üzere tespit tutanağı tanzim edilmektedir.