Sağanak yağmur
Sıcaklık : 7° Rüzgar : 13 km/s
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515
Alternatif Yol Güzergahı Hakkında Duyuru Alternatif Yol Güzergahı Hakkında Duyuru

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığıtarafından, "Süleymanpaşa İlçesi Muhtelif Mahalleler İçmesuyu İnşaatı Yapım İşi" Gurbetoğlu İnş. San. veTic. A.Ş. yükleniminde devam ettiği ve bu iş kapsamında 16/03/2017 tarihinde Eskicami- OrtacamiMahallesi, Hasanefendi Caddesi üzerinde başlayacak olan içme suyu şebeke inşaat çalışması sebebiyle ulaşım yönünden vatandaşlarımızın mağdur olmaması için trafik alternatif güzergâha yönlendirilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza duyurulur.

DETAY 16/03/2017
ENCÜMEN TOPLANTISI ENCÜMEN TOPLANTISI

Büyükşehir Belediye Encümenimizin 16.03.2017 tarihinde saat 11.00'da yapacağı Encümen Toplantısı, 17.03.2017 tarihinde saat 10.30'da yapılacaktır. 

DETAY 15/03/2017
MART 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ MART 2017 DÖNEMİ MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Mart 2017 Dönemi Meclis Toplantısını;14 Mart 2017 Salı günü Saat 14:00'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır. Adres: TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASIÇınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 MELBA 2 İŞ MERKEZİSüleymanpaşa/TEKİRDAĞ Meclis toplantı gündemini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

DETAY 07/03/2017
Meclis Kabul Parklanma ve Otopark Ruhsat Denetim Yönetmelik 2017 Meclis Kabul Parklanma ve Otopark Ruhsat Denetim Yönetmelik 2017

Meclis Kabul Parklanma ve Otopark Ruhsat Denetim Yönetmelik 2017

DETAY 28/02/2017
IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu

IV. Uluslararası Ombudsmanlık Sempozyumu, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen ?Kamu Denetçiliği Kurumunun Kurulmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında düzenlenmektedir.Sempozyum 02.03.2017 - 03.03.2017 tarihlerinde  gerçekleştirilecektir.Ayrıntılı bilgi için  http://www.ombudsman2017.org.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

DETAY 24/02/2017
Hafriyat Yönetim Sistemine Başvuru Süresi Uzatıldı Hafriyat Yönetim Sistemine Başvuru Süresi Uzatıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya geçirilen Hafriyat Yönetimi Sistemi'ne dahil olmak için firmalara verilen süre, firmalardan gelen yoğun talep üzerine uzatıldı.Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hafriyat Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen projede bazı hizmet sağlayıcıların kurulumlarını sağlayamaması nedeniyle sisteme dahil olamayan hafriyat firmaları için ek bir süre tanındı.Hafriyat firmalarının sisteme dahil olacaklarına dair yazılı taahhütlerini 28 Şubat 2017 tarihine kadar belirtilen formatta Hafriyat Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne yazılı ulaştırmaları halinde kendilerine ek süre verilerek 15 Mart 2017 tarihine kadar çalışmalarına devam etmeleri sağlanacak.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından firmalara çalışmalarının aksamaması için bilgi yazısı gönderilerek herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için belirtilen sürelere uyuması gerektiği belirtildi.  Bu süre içinde firmaların entegrasyonu tamamlamaları gerekecek. 15 Mart 2017 tarihinden sonra sisteme dahil olmayan firmaların ise taşıma izin belgeleri iptal edilerek faaliyetleri durdurulacak.28 Şubat 2017 tarihine kadar tarafımıza ulaştırılacak olan Taahhütname örneğini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

DETAY 23/02/2017
Anayasa Değişikliği Halk Oylaması ile İlgili Açıklama Anayasa Değişikliği Halk Oylaması ile İlgili Açıklama

14 Şubat 2017 tarihli ve 29979 sayılı Resmi Gazete?de (Mükerrer) yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının 95 sayılı Karar ve eki 140/1 ve 140/11 sayılı Genelgeleri ve İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 15/02/2017 tarih ve 23447294-121.01-E.24711 sayılı yazısı ile,Yüksek Seçim Kurulunun 11 Şubat 2017 tarih ve 74 sayılı kararı ile Anayasa Değişikliği Halk oylamasının 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda, muhtarlık bölgesi askı listeleri 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak, 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17.00'de askıdan indirilecek ve 10 Mart 2017 Cuma günü kesinleştirilecektir.Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünün yapıldığı 16 Şubat 2017. Perşembe günü saat 08:00 ile askı listelerinin indirilme tarihi olan 26 Şubat 2017 Pazar günü saat 17:00 saatleri arasında; askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiktik ya da nüfus olay bilgisi derişikliği bulunan, askı süresi içinde yerleşim veri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sakin olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişilerin:1) Müracaatları, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinde belirtilenler tarafından yapılacaktır.2) Bu kapsamda yapılan müracaatlarda kişilerden;(a) Elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeleri ibraz etmeleri istenecektir. Söz konusu belgeler incelenecek, bir engel olmaması halinde adres beyanı tescil edilecektir. Herhangi bir belge ibraz edilememesi durumun da ise adres beyanı işleme alınarak 5490 sayılı Kanunun 60 inci maddesi gereğince işlem tesis edilecektir.(b) Daha önce farklı bir aile tarafından beyan edilen adresin ?birlikte oturma gerekçesi" nedeniyle beyan edilmesi ve halihazır da o adreste oturan kişi ile birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmesi halinde adres beyanı işleme alınacaktır.(c) Beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer almadığının anlaşılması halinde, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği?nin 26 ncı maddesi gereğince bu eksikliğin ivedilikle ilgili idarece giderilmesi sağlanacaktır.(d) Öğrenci olup, seçmen niteliği taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrencilerin (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri istenecektir.(e) Özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilecektir.(f) Bu madde kapsamında, imzalı ve onaylı adres beyan formu ile eki belgelerin birer örneği ilgiliye verilerek ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat etmeleri gerektiği belirtilecektir.(g) Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeleri eklemek suretiyle askı süreci içinde herhangi bir yer ilçe nüfus müdürlüğüne de yapabilecektir. Başvuruyu alan ilçe nüfus müdürlüğü, başvuru belgelerini aynı gün ivedilikle adresin bulunduğu ilgili ilçe nüfus müdürlüğüne faks, elektronik ortam veya e-içişleri üzerinden gönderecektir. Bu itibarla, ilçe nüfus müdürlükleri e-içişleri, e- posta adresleri ve faksta gelen bildirimleri herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde kontrol edecektir. Tescil edilen adres beyan formları ve eki belgeler ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilecektir.3) Yerleşim yeri adresi yurt dışı olmakla birlikte askı listesinde güncel adresi ver almayan ve askı süresi içinde yurt içinde bulunan kişilerin yurt dışı adresini yerleşim veri adresi olarak beyan etmeleri durumunda, pasaportundan gerekli kontroller yapılacak, bir engel olmaması halinde adres beyanı tescil edilecektir. Tescil edilen imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneğini ve eklerini, Yurt Dışı İlçe Seçim Kumlu Başkanlığına veya ilçe seçim kurulları aracılığıyla Yurt Dışı İlçe Seçim Kumlu Başkanlığına iletmeleri gerektiği konusunda ilgiliye bilgi verilecektir.4) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde öğrenci olan seçmenlerden pasaportu bulunmayanların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuduğuna dair öğrenci kimliği ve geçerli kimlik belgesi ile başvurmaları halinde 3 üncü maddede belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır. 5) Belirtilen tarihler arasında posta ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacak ve işleme alınmama gerekçeleri ilgiliye bildirilecektir. İlçe Nüfus Müdürlükleri hafta içi saat 18:00, hafta sonu 09:00-16:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır. İlgililere duyurulur.

DETAY 21/02/2017
"2. ALTIN KİRAZ TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2017" "2. ALTIN KİRAZ TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2017"

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI"2. ALTIN KİRAZ TÜRK SANAT MÜZİĞİ BESTE YARIŞMASI-2017" ÖZEL ŞARTNAMESİBİRİNCİ BÖLÜMGENEL HÜKÜMLERMADDE 1            Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2017 yılında düzenlenecek olan 53.Tekirdağ Kiraz Festivali etkinliklerine zenginlik katmak, Türk Sanat Müziği repertuvarına yeni eserler kazandırmak, bestecileri yeni eserler üretmeye teşvik etmek amacıyla 2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" adı altında bir yarışma düzenlenmiştir.            Bu düzenleme "2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2017 Özel Şartnamesi" hükümlerine göre gerçekleştirilir.AMAÇMADDE 2     "2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" nın amacı, Türk Sanat Müziği Repertuarı'nı geliştirmek, bestecileri ve söz yazarlarını nitelikli yeni eserler vermeye teşvik etmek, eserlerinin tanıtılmasına katkıda bulunmak ve yeni bestecilerin yetişmesini sağlamaktır.YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLARMADDE 3a-) Yarışmaya T.C. vatandaşı olan bütün besteciler (şahsen) katılabilir.b-) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Yarışma Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci akrabaları ve yakınları yarışmalara katılamazlar. Bu kişiler, yarışmaya katılan eserlere hiçbir şekilde katkıda bulunamazlar.İKİNCİ BÖLÜMÖN SEÇİCİ KURULMADDE 42.Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması'na katılmak üzere Türk Müziği Repertuarına girebilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bu konuda uzman olan kişiler arasından 5 kişilik bir "Ön Seçici Kurul" oluşturulur.-Ön Seçici Kurul en az üç  üye ile toplanır.-Kararlar salt çoğunlukla alınır, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.-Kurulun çalışma yöntemi ve oylama usulü Ön Seçici Kurul tarafından toplantı öncesinde belirlenir. Kurul tarafından bu konuda farklı bir yöntem belirlenmediği takdirde açık müzakere - değerlendirme, gizli oylama yöntemi uygulanır.-Ön Seçici Kurul, hazırlamış olduğu raporda, ödül ve mansiyona değer nitelikte gördüğü toplam on eserle ödül ve mansiyon verilmeksizin övgüye layık gördüğü diğer eserleri belirler. Bu tespitlerden sonra Ön Seçici Kurul'un görevi sona erer.-Ön Seçici Kurulca ödül ve mansiyona değer görülen on eserin derecelendirilmesi, final jürisi tarafından halk huzurunda gerçekleştirilecek yarışma ile belirlenir. Yarışma saati ve yeri ayrıca bildirilir. Ödül ve mansiyona değer görülmeyen eserler, üç ay içinde (talep edildiği takdirde) beste sahiplerine iade edilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜMYARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLERMADDE 51-)  Şarkı sözleri; Anayasanın dayandığı temel görüş ve ilkelerle, Cumhuriyetin niteliklerini benimsetici ve bu görüş ve ilkelere uygun düşünce tarzına, Türk toplumunun moral ve manevi değerlerine, yapısına, yaşam tarzına, Atatürk İlkelerine aykırı olamaz. Ayrıca seçilen temanın, hiçbir ideolojiye hizmet amacı gütmemesi, herhangi bir politik görüşü övücü veya yerici, müstehcen, anlamsız, insan haysiyetine aykırı olmaması ve ticari amaç taşımaması gerekmektedir.2-) Türk Sanat Müziği'nin melodi ve ritim özelliklerinden eserler; kaynaklanan yeni ve orijinal çalışmalar olmalıdır.3-) Makam, usul ve form olarak yeni buluşlarla bestelenmişse, Türk Sanat Müziğinin bugünkü sistem ve kaidelerine ters düşmemelidir.4-) Türk Sanat Müziğinin asli karakterine uygun olmalıdır.5-) Şarkı formunda ise, 10 zamanlıya kadar küçük usullerle bestelenmiş olmalıdır.(Bu usullerin hareketli mertebelerinin kullanılması tercih sebebidir. 10 zamanlı usuller dahildir.)6-) Kompozisyon yönünden söz, müzik, makam, usul bütünlüğü taşımalıdır.  7-) Ezgi ile söz arasında uygunluk bulunmalıdır. (Prozodi)8-) Daha önce hiçbir suretle yayınlanmamış olmalıdır. (Nota, plak, kaset, CD, VCD vb. sesli, görüntülü ortamlarda, internet paylaşım sitelerinde, amatör - profesyonel koro, solo vb. her türlü konserlerde)9-) Daha önce bestelenmiş eserlerle benzerlikleri bulunmamalıdır.10-) Tek sesli olarak bestelenecektir.11-) Toplam olarak beş dakikayı geçmeyecektir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜMKARŞILIKLI HAKLARMADDE 6 1-Besteci "2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması" için gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz, yayınlatamaz.  2-Öngörülen ödül, teamüller doğrultusunda söz yazarları için % 40, besteciler için ` ücreti kapsar, ancak besteci ve söz yazarı arasında ücrete ilişkin olmak üzere yapılan sözleşmeler yarışma tertip komitesince de geçerli addedilir. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı para ödüllerini direkt olarak hak sahibine teslim eder.3- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ödül ve mansiyon alan eserlerin bestecilerine ve şarkı sözü yazarlarına Telif Hakları Yasası'ndan doğan hakları saklı kalmak üzere aralarında yapılan anlaşmada belirtilecek süreyle yerel radyo ve televizyonlarda yayınlama, plak, bant, kaset, cd vb. materyal haline getirme, notasını basma, kitap haline getirme, yayın, eğitim ve kültür kurum ve kuruluşlarına gönderme konusunda öncelik hakkına sahiptir.4-Besteciler eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde ve hiçbir eserden ilham almadıklarını, bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip Tekirdağ 2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2017 Özel Şartnamesini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı (EK-1, EK-2, EK-3, EK-4) belgeleri yarışma bürosuna vermekle yükümlüdürler.BEŞİNCİ BÖLÜMESER TESLİM, YARIŞMA TAKVİMİ, ÖDÜLLERMADDE 7    Besteciler, 25 Mayıs 2017 akşamına kadar, eserlerin notalarını, sözlerini, istenen diğer belgelerin bulunacağı ve üzerinde o eser için seçilen rumuz yazılı BÜYÜK zarf içindeTekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2. Altın Kiraz TSM Beste Yarışması 2017 Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çınarlı Mahallesi Hayrabolu caddesi No:4 Süleymanpaşa/ Tekirdağ adresine, posta ? kargo ile göndermiş, elden imza karşılığı teslim etmiş olacaklardır. Postadaki geçikmeler için Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumlu tutulamaz. Posta ile müracaatlarda ilan edilen teslim süresi için son gün  evrakın postaya verildiği değil Belediye' ye intikal tarihi olarak kabul edilecektir.1-Yarışmaya her besteci en fazla altı eserle katılabilecektir. 2-Eserlerin notaları 7' şer nüsha halinde; -Bilgisayar veya elle, temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.-Kurşun kalemle yazılmamalıdır.-Fotokopi ile çoğaltılabilecektir.-Nota yazısı ve usul bölümleri, Aral-Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır.-Eserlerin icra, hız süre - metronom ve ifade nüansları nota üzerinde gösterilmeli, bestecinin farklı yorum anlayışını ifade edeceği durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmelidir.-Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse, prozodi açısından hareketle, bestede farklılık gösteren bölümlerin notası ayrıca yazılacaktır. 3-Besteciler her eser için, büyük harf ve rakam karışımı toplam 6 karakterden oluşan ayrı birer rumuz kullanacaklardır. (Örnek, 9KİRAZ) 4- Besteciler birden fazla eser ile yarışmaya katılıyorsa, her eser için değişik rumuz kullanacaklardır. 5-Besteciler, biri küçük Kimlik Zarfı; diğeri büyük Evrak Zarfı; olmak üzere 2 adet zarfı yarışma bürosuna elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.   a) Kimlik zarfı üzerine yalnız rumuz yazılacak, içinde:   aa) Besteci ve söz yazarının adları,   bb) Besteci ve söz yazarının adresi, telefon numarası,   cc) Besteci  ve  söz  yazarının  bu  yarışmanın  şartnamesini  aynen  kabul  ettiğini belirten şartname ekleri (EK-1, EK-2, EK- 3, EK-4) belgeleri imzalı olarak bulunacaktır. b) Büyük evrak zarfı üzerine de rumuz yazılacak, içinde notalar ve şarkı sözleri bulunacaktır. Büyük evrak zarfı üzeri ve içeriğinde hiçbir şekilde kimlik bilgisi veya kimliği çağrıştırıcı yazı, işaret vb. bulunamaz.c) Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için, istenilen dokümanlar ayrı ayrı düzenlenecektir.d) Posta ile müracaat edildiğinde dış zarf üzerine de yalnız rumuz yazılabilecektir.e) Herhangi bir şekilde, nota ve şarkı sözleri üzerinde eser sahibinin yazılı olarak adı belirtilmiş veya yukarıdaki (b) fıkrasına aykırılık söz konusu ise bu şarkı değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.  FİNAL YARIŞMASIMADDE 8:     İkinci bölümde ön görüldüğü tarzda gerçekleştirilecek olan final yarışması, Tekirdağ'da halk huzurunda, jüri üyeleriyle, çeşitli ses ve saz sanatçılarının da katılımıyla yapılır. Ödül-Mansiyon alan eserlerin seslendirileceği bu etkinliğe davet edilecek olan besteci ve güfte şairlerinin ulaşım (otobüs), Tekirdağ'daki konaklama ve ağırlama giderleri (eş ve çocukların ulaşım, konaklama, ücretleri beste ve güftecilere aittir.) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanacaktır.SON HÜKÜMMADDE 9    Bu şartnamenin ana ilke ve esasları paralelinde özellikle yarışmaya katılacak eserlerin müzik kalitesine yönelik tedbir almaya ve bunun için gerektiğinde diğer özel veya ek şartnameler yazılmasına, iş bu özel şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, gerekli tedbirleri almaya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilidir. YARIŞMA TAKVİMİMADDE 1    Eserlerin kurumumuza son teslim tarihi; 25 Mayıs 2017'dır.- Ön Seçici Kurul en geç 29 Mayıs 2017 tarihinde ödül ve mansiyona değer 10 eser ile övgüye değer eserler varsa tespit ederek Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bildirecektir.-Halka açık yarışma ve ödül töreni jüri ve halk huzurunda yapılacak olup, bunun tarihi, yeri ve saati ayrıca ilan edilecektir.ÖDÜLLERBirinci                                                                        : 7.000 TLİkinci                                                                          : 5.000 TLÜçüncü                                                                       : 3.000TLMansiyon                                                                   : 1.500 TLTekirdağ  Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülü        : 1.500 TLAltın Kiraz Jüri Özel Ödülü                                     : 1.000TLDanışma ve bilgi için aşağıdaki adres ve telefonlardan bilgi edinilebilir.Tekirdağ Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKültür ve Sosyal İşler Daire BaşkanlığıKültür Şube MüdürlüğüÇınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa TEKİRDAĞTel                  : 0 850 459 31 19Fax                 : 0 282 258 62 14e-posta            : kulturdb@tekirdag.bel.trweb                 : www.tekirdag.bel.trTEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA                                                                                                                      EK-1        Yarışmaya gönderdiğim orijinal eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, hiçbir şekilde hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını, bir başka yarışmaya katılmadığını, katıldığının tespit edilmesi halinde bu yarışmaya göndermiş olduğum bütün eserlerin diskalifiye edileceğini ve bundan sonra bu yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyeceğimi, 2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2017" Özel Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim.                                                                                                                                  .../.../2017Bestekar / ya da Yasal Varisi T.C. No                         : Adı Soyadı                  : Rumuzu                      : Adresi                         : Tel no                         : e-posta                       : İmzası                         :EK-2TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA      Yarışmaya gönderdiğim orijinal eser, bütünüyle kendime aittir. Daha önce hiçbir yarışmaya göndermediğimi, hiçbir şekilde hiçbir eserle bariz benzerlik taşımadığını, bir başka yarışmaya katılmadığını, katıldığının tespit edilmesi halinde bu yarışmaya göndermiş olduğum bütün eserlerin diskalifiye edileceğini ve bundan sonra bu yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyeceğimi,  2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması 2017" Özel Şartnamesi hükümlerini aynen kabul ve taahhüt ettiğimi arz ederim..../.../2017                                                          Güftekâr / ya da Yasal Varisi T.C. No           :                        Adı Soyadı    :                Rumuzu        :                     Adresi           :                         Tel No           :                         E-Posta        :                       İmzası           :                         Not: Ek-2 Belgesinin doldurulması ve güftekara imzalatılmasından yarışmaya müracaat eden bestekar sorumludurEK-3SÖZLEŞME                                                    2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması?nda (finale kalması halinde) aşağıdaki eserimin sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde  klip, audio, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına ve (aynı amaçla kullanılmak üzere işbu belgenin düzenlendiği tarihteki teknik olanaklar ile üretilebilen ya da bu belgenin düzenlendiği tarihten sonra gelişecek teknik olanaklarla üretilebilecek görüntülü, görüntüsüz) ses taşıyıcılarında kullanılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına, çoğaltılmasına, işlenmesine,  karışık yapımlarda kullanılmasına yurt içi ve yurt dışı devir hakları ile işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, temsil, tespit çoğaltma ve yayma hakkının Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara) ait olduğunu beyan ediyorum. .../.../2017Bestekâr / ya da Yasal VarisiEserin Adı                    : Makamı                         : Usulü                            : T.C. No                          :Adı Soyadı                   :Rumuzu                       : Adresi                          : Tel No                           :E-Posta                        : İmzası                           : Not: Ek-3 ve Ek 4 belgeleri yarışmaya müracaat edilen her bir eser için ayrı ayrı hazırlanacak.EK-4SÖZLEŞME                                                       Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı  2. Altın Kiraz Türk Sanat Müziği Beste Yarışması?nda (finale kalması halinde) aşağıdaki eser veya eserlerimin sayı ve süre ile sınırlandırılmamış biçimde  klip, audio, video, vcd, dvd, md, kaset, plak, cd-rom, compact disk, remix, ve her türlü gsm şirketlerinde cep telefonu melodisi olarak kullanılmasına ve (aynı amaçla kullanılmak üzere işbu belgenin düzenlendiği tarihteki teknik olanaklar ile üretilebilen ya da bu belgenin düzenlendiği tarihten sonra gelişecek teknik olanaklarla üretilebilecek görüntülü, görüntüsüz) ses taşıyıcılarında kullanılmasına, yayınlanmasına, dağıtılmasına, çoğaltılmasına, işlenmesine,  karışık yapımlar-da kullanılmasına yurt içi ve yurt dışı devir hakları ile işaret ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, temsil, tespit çoğaltma ve yayma hakkının TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI?nın öncelikli yayın hakkını devir mukavelesi imzaladığı şirket veya 3. şahıslara) ait olduğunu beyan ediyorum..../.../2017Güftekâr / ya da Yasal Varisi:Eserin Adı                  : Makamı                       : Usulü                          : T.C. No                        : Adı Soyadı                  : Rumuzu                      : Adresi                         :  Tel No                        : E-Posta                       :İmzası                          : Not: Ek-4 Belgesinin doldurulması ve güftekara imzalatılmasından yarışmaya müracaat eden bestekar sorumludur.  

DETAY 17/02/2017
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Bakımları için Son Gün 28 Şubat 2017 Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Periyodik Bakımları için Son Gün 28 Şubat 2017

3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa göre, ölçü ve ölçü aletlerinin 2 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutulması zorunlu olup, kullanıcıların damga süresi dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresi 28 Şubat 2017 günü mesai bitiminde sona erecektir.Bu tarihe kadar ilgili kurum ve kuruluşlara müracaat edilmesi, müracaat edilmemesi halinde 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15. Maddesi (c) bendine göre 1.835,00 TL idari para cezası uygulanacaktır.Not: Ayrıntılı duyuru için aşağıdaki resme tıklayınız.  

DETAY 16/02/2017
Cenazelerin Kaldırılacağı Camiler Hakkında Duyuru Cenazelerin Kaldırılacağı Camiler Hakkında Duyuru

SÜLEYMANPAŞA'DA CENAZELER; KENTİN DOĞUSUNDA GAZİ MURATBEY CAMİİ, BATISINDA İSE YENİ SANAYİ CAMİİ'NDEN KALDIRILACAK.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından; Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde cenazelerin Rüstempaşa Camii, Eski Camii ve Orta Camiden kaldırılması esnasında Hükümet Caddesi'nde yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle cenazelerin kentin doğusunda Gazi Muratbey Camii'nden batısında ise Yeni Sanayi Camii'nden kaldırılmasına karar verildi.Süleymanpaşa İlçesinde vefat eden vatandaşların cenazelerin kaldırılması işleminin; tamamlanan Trafik Sirkülasyon Projesi, ilgili UKOME ve Meclis Kararları da dikkate alınarak incelenmesi neticesinde mevcut durumda Orta Cami, Eski Cami ve Rüstempaşa Cami'lerinin bulunduğu Hükümet ve Mimar Sinan Caddeleri üzerine ilave trafik talebi oluşturarak, trafik sıkışıklığını % 140'ların üzerine çıkardığı, kuyruklanmalar oluşturduğu, trafik güvenliğini azalttığı hesaplandığından, cenaze faaliyetlerinin kentin doğu bölgesinde Gazi Muratbey Camii'nde batı bölgesinde ise Yeni Sanayi Camii'nde yapılmasına UKOME Kurulunda oy birliği ile karar verilmiştir.   

DETAY 15/02/2017
S ve J Plakaların Çalışma İzin Belgelerini Almaları İçin Son Başvuru Tarihi 22 Şubat S ve J Plakaların Çalışma İzin Belgelerini Almaları İçin Son Başvuru Tarihi 22 Şubat

Personel Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre (S,J Plaka) personel servis taşımacılığı ve okul servis taşımacılığı yapılabilmesi için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden 1 yıl süre ile geçerli çalışma izin belgesinin alınması zorunluluğu bulunmaktadır.Esnafımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması ve mağdur olmamaları için S Plakalı araçların Çalışma İzin Belgelerini, J Plakalı araçların ise Özel İzin Belgelerini en geç 22 Şubat 2017 tarihine kadar başvuru yapıp 27 Şubat 2017 tarihine kadar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan almaları gerekmektedir. Esnafımızın konuya hassasiyet göstermelerini ve çalışma izin belgelerini ve özel izin belgelerini her yıl yenilemelerini önemle duyururuz.  

DETAY 13/02/2017
Şubat 2017 Dönemi Meclis Toplantı Gündemi Şubat 2017 Dönemi Meclis Toplantı Gündemi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi gereğince Şubat 2017 Dönemi Meclis Toplantısını;14 Şubat 2017 Salı günü Saat 14:00'te Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır. Adres: TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASIÇınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 MELBA 2 İŞ MERKEZİSüleymanpaşa/TEKİRDAĞ Meclis toplantı gündemini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

DETAY 08/02/2017
1 2