11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

ETİK KOMİSYONU

Etik Komisyonu

13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi bağlamında oluşturulan Etik Komisyonu üyeleri;

Ad Soyad Ünvan Görev
Dr. Kaan GAYTANCIOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı Kurul Başkanı
Recai SUVARİ İnsan Kay. ve Eğ D. Bşk. Üye
Müveddet IŞIK Mali Hizmetler D.Bşk. Üye
Dursun ÖZTÜRK Müfettiş Üye
Yıldız ÇELİKKOL Hukuk Müşaviri Üye