T.C. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kurumsal Web Sitesine Hoşgeldiniz.

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

1580 sayılı belediye kanununa göre kurulmuş olan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz, halen yürürlükte olan 13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı resmi gazetede yayınlanan 5393 sayılı belediye kanununa göre hizmet vermektedir. Belediye Başkanı ve görevlendirdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapmakta olan Müdürlüğümüzde , Müdür (Ziraat Mühendisi) 1 Ziraat Mühendisi, 4 Memur, 4 Şöför, 2 Sıhhi Sulama tesisatçısı ve 22 İşçi ile hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz ilimiz ihtiyaçlarına ve hazırlanan programlara bağlı olarak park proje yapımı, park uygulama yapımı, yeşil alanların düzenlenmesi, spor alanlarının düzenlenmesi ve ilimizdeki ağaçlandırma, yeşillendirme ve çiçeklendirme çalışmalarını yürüten ve yine mevcut müdürlüğümüzce yapılan yeşil alanların periyodik olarak bakımlarını sağlamaktır. Müdürlüğümüz görevleri arasında, müdüre bağlı olarak çalışan işçi çalışmalarını kontrol etmek, disiplini sağlamak, görev saatlerini kontrol etmek, diğer belediyeler ile yazışmaları sağlamak, genel prensipler ve fikir birliği temin etmek, iş gücünün yetmediği durumlarda ihale usulü ile işleri yürütmek park ve bahçeler müdürlüğünün görevleri arasındadır. Belediye sınırları ve mücavir alanlardaki park, bahçe, çocuk parkı, yaya bölgeleri, orta refüjler vb. mevcut yeşil alanlar için gerekli olan ağaçlandırma, dikim, çimleme, rehabilitasyon, budama, bakım, sulama vb. rutin işleri yapmak veya yapılmasını sağlamak. Belediye sınırları içinde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni planlamalar ve düzenlemeler için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile eşgüdümlü olarak yeni tahsisler tespit etmek, kamulaştırma, bu alanların etüd proje ve uygulamalarını yapmak ve yapılmasını sağlamak. Sera ve fidanlık gibi üretim alanları oluşturmak, işleyişini ve işletilmesini sağlamak. Yeşil alan düzenlemelerinde kullanılan çiçek fidelerinin, süs fidelerinin, süs bitkilerinin, yer örtücülerin, çit bitkilerinin üretimini sağlamak. Halkın çevreye ve doğaya duyarlığını arttırmak amacıyla dikim etkinlikleri ve kampanyalar düzenlemek. Halktan gelen dilekçelerin olumlu yada olumsuz değerlendirilmesi. Belediye sınırları içinde yapılmış olan çocuk oyun alanlarının tamirinin yapılması yada yaptırılmasını sağlamak. Doğal afetlerde yeşil alanlarda gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak müdürlüğümüzün görevleri arasındadır.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği için Tıklayınız…
Park ve Bahçeler Müdürlüğü Hizmet Standartları için Tıklayınız…


Üner ŞEN
Park ve Bahçeler Müdürü

1972 yılında Tekirdağ Taşomurca Köyünde doğdu. İlköğretim ve Ortaöğretimini Tekirdağ’da tamamladı. 1994 yılında Tekirdağ Ziraat Fakültesinden Ziraat mühendisi olarak mezun oldu. 1995 Yılında Tekirdağ Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. 2006 yılından bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğü yapan Üner ŞEN evli, 1Erkek ve 1 Kız çocuğu babasıdır.


E-posta göndermek için tıklayınız

ZİYARETÇİ İSTATİĞİ

Aktif Ziyaretçi : 21 kişi.

Toplam Ziyaretçi : 3249402 kişi.

E-BELEDİYE

Tekirdağ Belediye Başkanlığı Mimar Sinan Cad. No:50 59030 TEKİRDAĞ

© 2013 Tekirdağ Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.

Bu websitesi erişebilirlik ölçütlerine uygun olarak geliştirilmiştir.