11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE ONAYLARI

ŞARKÖY İLÇESİ, UÇMAKDERE MAHALLESİ, KENTSEL SİT ALANI 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (1/1000 KAUİP ASKI İTİRAZI DÜZENLEMESİ) 21.08.2019 - 21.09.2019 İlimiz, Şarköy İlçesi, Uçmakdere Mahallesi, Kensel Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği (1/1000 KAUİP Askı İtirazlarıyla Düzenlenen), Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 334 sayılı kararı ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.07.2019 tarih ve 6109 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup plan paftaları ve plan açıklama raporunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
ŞARKÖY İLÇESİ, UÇMAKDERE MAHALLESİ, KENTSEL SİT ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (1/1000 KAUİP ASKI İTİRAZI DÜZENLEMESİ) 21.08.2019 - 21.09.2019

İlimiz, Şarköy İlçesi, Uçmakdere Mahallesi, Kensel Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği (1/1000 KAUİP Askı İtirazlarıyla Düzenlenen), Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 334 sayılı kararı ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.07.2019 tarih ve 6109 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup plan paftaları ve plan açıklama raporunun Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarını kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 2931 nolu parsele ait askı itirazı. 09.08.2019 - 09.09.2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2931 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 589 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 09.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarını kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 2290 nolu parsele ait askı itirazı. 07.08.2019 - 09.09.2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2290 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 591 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarını kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 2846 nolu parsele ait askı itirazı. 07.08.2019 - 09.09.2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2846 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 593 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarını kapsayan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ilişkin 3027 nolu parsele ait askı itirazı 07.08.2019 - 09.09.2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 347 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 3027 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 586 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır. 
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarını kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 2290 nolu parsele ait askı itirazı. 07.08.2019 - 09.09.2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 344 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2290 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 590 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin pastasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarını kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 2846 nolu parsele ait askı itirazı. 07.08.2019 - 09.09.2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 344 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 2846 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 592 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarını kapsayan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin 3027 nolu parsele ait askı itirazı. 07.08.2019 - 09.09.2019
Tekirdağ ili, Kapaklı İlçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli 344 sayılı kararıyla onaylanmış olup planın askı ilanları esnasında 3027 parsele dair kısmına yapılan itiraza ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli 585 sayılı Kararıyla onaylanmış olup, söz konusu planı değişikliğinin paftasının ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 07.08.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar