11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE ONAYLARI

Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 10808 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 10808 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 898 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 10808 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Karacakılavuz Mahallesi, mülkiyeti Süleymanpaşa Belediyesine ait olan 10808 parsel sayılı taşınmaza ilişkin sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 899 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 3047 ada 1 parsel ve 3401 ada 1 parsel sayılı taşınmazların arasında yer alan imar yoluna ve park alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 3047 ada 1 parsel ve 3401 ada 1 parsel sayılı taşınmazların arasında yer alan imar yoluna ve park alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 900 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 3047 ada 1 parsel ve 3401 ada 1 parsel sayılı taşınmazların arasında yer alan imar yoluna ve park alanlarına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (100. Yıl) Mahallesi, 3047 ada 1 parsel ve 3401 ada 1 parsel sayılı taşınmazların arasında yer alan imar yoluna ve park alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 901 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 2733 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 2733 parsel (eski 2223 ve 2224 parseller) numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 911 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2266 ada, 22 ve 322 parsel askı itirazı kabulü 17.10.2019 - 18.11.2019

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Aydoğdu Mahallesi, 2266 ada, 22 ve 322 parsele ilişkin  Milli Eğitim Bakanlığının (İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı) 16.09.2019 tarih ve E.17168405 sayılı yazısıyla yapılan itiraz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 917 sayılı Kararıyla  kabul edilmiş ve adı geçen taşınmazların fonksiyonları, bölgenin kamusal hizmet ve donatı alanı ihtiyaçları esas alınarak yeniden düzenlenerek onaylanmıştır. Onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliklerine ait paftalar ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Enerji Depolama Alanına Ait 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği 17.10.2019 - 18.11.2019
İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Enerji Depolama Alanına Ait 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile Plan Notları ve Lejant Paftası Değişiklikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 889 sayılı kararıyla onaylanmış olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Marmaraereğlisi İlçesi, Enerji Depolama Alanına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı 17.10.2019 - 18.11.2019
İlimiz, Marmaraereğlisi İlçesi, Enerji Depolama Alanına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 890 sayılı kararıyla onaylanmış olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 446 ada 33 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz (Altınova) Mahallesi, 446 ada 33 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 883 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 128,129, 131 ve1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarihli ve 1080 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin iptali 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 128,129, 131 ve 1612 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2018 tarihli ve 1080 sayılı Kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği,  Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 27/08/2019 tarihli ve E.17855 sayılı yazısı ve ekinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 26.07.2019 tarihli ve E.169736 sayılı yazısı doğrultusunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 891 sayılı Kararıyla  iptal edilerek 10.10.2018 tarihinden önce geçerli olan Nazım İmar Planına dönülmüş olup söz konusu imar planına ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Mursallı Mahallesi, Beyoğlu Mahallesi ve Güzelköy Mahallesi Süleymanpaşa ilçesi, Ormanlı Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Şarköy ilçesi, Mursallı Mahallesi, 328 ada 1 parsel, Beyoğlu Mahallesi, 184 ada 9 parsel ve Güzelköy Mahallesi içerisinde yer alan tapuda tescilsiz alanlar ile, Süleymanpaşa ilçesi, Ormanlı Mahallesi, 129 ada 8 parsel, 123 ada 71 parsel ve tapuda tescilsiz alanlara isabet eden alana ilişkin Rüzgar Enerji Santrali (RES) amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 902 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planına ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsel 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 3406 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 903 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas (Namık Kemal) Mahallesi 18. madde uygulama sınırı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 17.10.2019 - 18.11.2019
Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas (Namık Kemal) Mahallesi'nde 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesine göre yapılacak imar uygulamasına esas olacak 18. madde uygulama sınırının uygulama imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarihli ve 916 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait paftave ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
ÇERKEZKÖY İLÇESİ, İSTASYON MAHALLESİ, MUHTELİF DONATI ALANLARINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 17.10.2019 - 18.11.2019 Tekirdağ ili, Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde muhtelif donatı alanlarına ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.10.2019 tarih ve 918 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 17.10.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar