11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE ONAYLARI

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, ASYAPORT LİMAN BAĞLANTI YOLU VE ÇEVRESİNE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

21.06.2019 - 22.07.2019

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Asyaport Liman Bağlantı Yolu ve Çevresine Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli ve 594 sayılı kararıyla onaylanmış olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.06.2016 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, ASYAPORT LİMAN BAĞLANTI YOLU VE ÇEVRESİNE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ

21.06.2019 - 22.07.2019

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi, Asyaport Liman Bağlantı Yolu ve Çevresine Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli ve 594 sayılı kararıyla onaylanmış olup Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.06.2016 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar

TEKİRDAĞ İLİ, ERGENE İLÇESİ, SAĞLIK MAHALLESİ, 1457 PARSELİN BİR KISMINA İLİŞKİN SUNULAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

21.06.2019 - 22.07.2019

Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Sağlık Mahallesi, 1457 parselin bir kısmına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli ve 595 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.06.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar

TEKİRDAĞ İLİ, ERGENE İLÇESİ, SAĞLIK MAHALLESİ, 1457 PARSELİN BİR KISMINA  İLİŞKİN SUNULAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

21.06.2019 - 22.07.2019

Tekirdağ ili, Ergene ilçesi, Sağlık Mahallesi, 1457 parselin bir kısmına  ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarihli ve 596 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.06.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar