Tekim
Hava Durumu
Parçalı bulutlu
Sıcaklık : 6° Hissedilen : 2°
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313

İMAR DEĞİŞİKLİKLERİ VE ONAYLARI

ÇORLU İLÇESİ, NUSRATİYE MAHALLESİ, 2296 ADA 1, 2 VE 3 NUMARALI PARSELLERE HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 28.03.2019 - 29.04.2019 Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Nusratiye Mahallesi, 2296 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarih ve 338 sayılı kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 28.03.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
ÇORLU İLÇESİ, ŞEYHSİNAN MAHALLESİ, 1547 ADA 9, 10, 11, 12, 13, 14 PARSEL, 2124 ADA 8, 9, 10, 11, 12 PARSEL VE 1550 ADA 11 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 28.03.2019 - 29.04.2019 Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi, 1547 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14 parsel, 2124 ada 8, 9, 10, 11, 12 parsel ve 1550 ada 11 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarih ve 335 sayılı kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 28.03.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
ÇORLU İLÇESİ, ŞEYHSİNAN MAHALLESİ, 2191 ADA 12 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 28.03.2019 - 29.04.2019 Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Şeyhsinan Mahallesi, 2191 ada 12 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarih ve 336 sayılı kararıyla onaylanmış olup, plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 28.03.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
ÇORLU İLÇESİ, ÖNERLER MAHALLESİ, 378 ADA 1 NOLU PARSELE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 27.03.2019 - 29.04.2019 Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Önerler Mahallesi, 378 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarih ve 325 sayılı kararıyla onaylanmış olup plan değişikliğinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 27.03.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
ERGENE İLÇESİ, SAĞLIK MAHALLESİ, 795 ADA 1 PARSEL, 796 ADA 1 PARSEL VE 797 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN SUNULAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP DEĞİŞİKLİĞİ 25.03.2019 - 26.04.2019 TEKİRDAĞ İLİ, ERGENE İLÇESİ, SAĞLIK MAHALLESİ, 795 ADA 1 PARSEL, 796 ADA 1 PARSEL VE 797 ADA 1 PARSELE İLİŞKİN SUNULAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.03.2019 TARİHLİ VE 331 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PAFTANIN VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 25.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
KAPAKLI İLÇESİ, FATİH VE KARAAĞAÇ MAHALLELERİ, KARAAĞAÇ İLAVE NAZIM İMAR PLANINA (DOMUZDERE MEVKİİ) İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK 25.03.2019 - 26.04.2019 TEKİRDAĞ İLİ, KAPAKLI İLÇESİ, FATİH VE KARAAĞAÇ MAHALLELERİ, KARAAĞAÇ İLAVE NAZIM İMAR PLANINA (DOMUZDERE MEVKİİ) İLİŞKİN SUNULAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.03.2019 TARİHLİ VE 350 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PAFTANIN VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 25.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
KAPAKLI İLÇESİ, FATİH VE KARAAĞAÇ MAHALLERİ, KARAAĞAÇ KÖYİÇİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU 25.03.2019 - 26.04.2019 Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, Fatih ve Karaağaç Mahalleri, Karaağaç Köyiçi İlave Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Notu değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 351 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.03.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
KAPAKLI İLÇESİ, YANIKAĞIL MAHALLESİ, YERLEŞİM MERKEZİ VE CİVARI 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ 25.03.2019 - 26.04.2019 TEKİRDAĞ İLİ, KAPAKLI İLÇESİ, YANIKAĞIL MAHALLESİ, YERLEŞİM MERKEZİ VE CİVARINA İLİŞKİN SUNULAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.03.2019 TARİHLİ VE 347 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PAFTANIN VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 25.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
KAPAKLI İLÇESİ, YANIKAĞIL MAHALLESİ, YERLEŞİM MERKEZİ VE CİVARINA İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP DEĞİŞİKLİĞİ 25.03.2019 - 26.04.2019 Tekirdağ ili, Kapaklı ilçesi, Yanıkağıl Mahallesi, Yerleşim Merkezi ve civarına ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 344 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait paftanın ve eklerinin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 25.03.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
KAPAKLI İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, 323, 325, 339 VE 340 ADALAR ARASINDA KALAN ALANA İLİŞKİN SUNULAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ 25.03.2019 - 26.04.2019 TEKİRDAĞ İLİ, KAPAKLI İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, 323, 325, 339 VE 340 ADALAR ARASINDA KALAN ALANA İLİŞKİN SUNULAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.03.2019 TARİHLİ VE 353 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PAFTANIN VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 25.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
KAPAKLI İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, 323, 325, 339 VE 340 ADALAR ARASINDA KALAN ALANA İLİŞKİN SUNULAN NİP DEĞİŞİKLİĞİ 25.03.2019 - 26.04.2019 TEKİRDAĞ İLİ, KAPAKLI İLÇESİ, İSMETPAŞA MAHALLESİ, 323, 325, 339 VE 340 ADALAR ARASINDA KALAN ALANA İLİŞKİN SUNULAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.03.2019 TARİHLİ VE 348 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PAFTANIN VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 25.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
KAPAKLI- MİMAR SİNAN, KAZIM KARABEKİR, FATİH VE KARAAĞAÇ MAHALLELERİ, KARAAĞAÇ KÖYİÇİ REVİZYON NİP DEĞİŞİKLİĞİ 25.03.2019 - 26.04.2019 TEKİRDAĞ İLİ, KAPAKLI İLÇESİ, MİMAR SİNAN, KAZIM KARABEKİR, FATİH VE KARAAĞAÇ MAHALLELERİ, KARAAĞAÇ KÖYİÇİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANINA İLİŞKİN SUNULAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13.03.2019 TARİHLİ VE 352 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE AİT PAFTANIN VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 25.03.2019 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
TEKİRDAĞ İLİ, SARAY İLÇESİ, YENİ MAHALLEDE YAPILACAK TRAFO ALANINA İLİŞKİN UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 21.03.2019 - 22.04.2019 İlimiz, Saray İlçesi, Yeni Mahalle, 21 ada, 200 parselde yapımı devam eden Saray Kültür Merkezi'nin daimi ihtiyacının karşılanabilmesi için park alanı içerisinde "Trafo Alanı" yapımına imkan sağlayacak şekilde hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 345 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.03.2019 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
SÜLEYMANPAŞA - BARBAROS MAHALLESİ 2519-2520-2521 PARSELLER NİP DEĞİŞİKLİĞİ 20.03.2019 - 22.04.2019 Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 2519, 2520 ve 2521 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 349 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.03.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar
SÜLEYMANPAŞA - BARBAROS MAHALLESİ 2519-2520-2521 PARSELLER UİP DEĞİŞİKLİĞİ 20.03.2019 - 22.04.2019 Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Barbaros Mahallesi, 2519, 2520 ve 2521 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin sunulan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.03.2019 tarihli ve 357 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 20.03.2019 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.
Ayrıntılı Bilgi ve Dokümanlar