Tekim
Hava Durumu
Bulutlu ve güneşli
Sıcaklık : 8° Hissedilen : 10°
11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

İmar Değişiklikleri ve Onayları

HAYRABOLU İLÇESİ ŞALGAMLI MAHALLESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI (29.11.2018)

İLİMİZ HAYRABOLU İLÇESİ, ŞALGAMLI MAHALLESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ?NİN 15.11.2018 TARİH VE 1247 SAYILI KARARIYLA ONAYLANAN "ŞALGAMLI 1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI" TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 29.11.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY (30 GÜN) SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ, HÜRRİYET MAHALLESİ, 3058 ADA, 118 PARSELE AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ (23.11.2018)

İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 3058 ada, 118 parsele ilişkin hazırlanan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarihli ve 1192 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.11.2018 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.

HAYRABOLU İLÇESİ, ÇENE MAHALLESİ, 1526 PARSELE AİT 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI (22.11.2018)

TEKİRDAĞ İLİ, HAYRABOLU İLÇESİ, ÇENE MAHALLESİ, 1526 PARSEL NOLU TAŞINMAZA İLİŞKİN SUNULAN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.11.2018 TARİHLİ VE 1246 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN UYGULAMA İMAR PLANINA AİT PAFTASININ VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 22.11.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ HÜRRİYET MAHALLESİ 1047 ADA 78 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ (21.11.2018)

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 1047 ada 78 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan ve Süleymanpaşa Belediye Meclisinin 03.10.2018 tarihli ve 293 sayılı Kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarihli ve 1198 sayılı Kararıyla değiştirilerek onaylanmış olup adı geçen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.11.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ GAZİOĞLU (BAHÇELİEVLER) MAH. 127 ADA 1 PARSEL VE 137 ADA 1 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NİP DEĞİŞİKLİĞİ (21.11.2018)

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gazioğlu (Bahçelievler) Mahallesi, 127 ada 1 parsel ve 137 ada 1 parsel nolu taşınmazlara ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 tarihli ve 966 sayılı Kararıyla onaylan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı ilanı süresi içinde 16.10.2018 tarihli dilekçeyle yapılan itiraz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarihli ve 1254 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup askı ilanı itirazıyla kabul edilen nazım imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.11.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ KUMBAĞ MAHALLESİ, 906 PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI (21.11.2018)

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Kumbağ Mahallesi, 906 parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarihli ve 1243 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planına ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.11.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

SARAY İLÇESİ İLAVE+REVİZYON 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI (23.11.2018)

İlimiz, Saray İlçesi İlave+Revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarihli ve 1244 sayılı kararıyla onaylanmış olup, adı geçen nazım imar planına ait plan paftası ve eklerinin  Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 23.11.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

ERGENE İLÇESİ VELİMEŞE MAH. 4695 VE 4696 PARSELLERE AİT 1/1000 Ö. UİP DEĞİŞİKLİĞİ (22.11.2018)

TEKİRDAĞ İLİ, ERGENE İLÇESİ, VELİMEŞE MAHALLESİ, 4695 VE 4696 PARSELLERİN BİR KISMINA İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.11.2018 TARİH VE 1196 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP, SÖZ KONUSU PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 22.11.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.

KAPAKLI İLÇESİ ATATÜRK MAH. 2060 VE 2061 ADALAR İLE 278 VE 280 PARSELLERE AİT 1/5000 Ö. NİP DEĞİŞİKLİĞİ (22.11.2018)

TEKİRDAĞ İLİ, KAPAKLI İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 2060 VE 2061 ADALAR İLE 278 VE 280 PARSELLERE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.11.2018 TARİH VE 1186 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP, SÖZ KONUSU PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 22.11.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.

HAYRABOLU İLÇESİ, ÇENE MAHALLESİ, 1526 PARSELE AİT 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI (22.11.2018)

TEKİRDAĞ İLİ, HAYRABOLU İLÇESİ, ÇENE MAHALLESİ, 1526 PARSEL NOLU TAŞINMAZA İLİŞKİN SUNULAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 15.11.2018 TARİHLİ VE 1245 SAYILI KARARIYLA ONAYLANMIŞ OLUP ADI GEÇEN NAZIM İMAR PLANINA AİT PAFTASININ VE EKLERİNİN TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ-İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLAN PANOSUNDA VE TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RESMİ İNTERNET SİTESİNDE 22.11.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AY SÜREYLE ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ GAZİOĞLU (BAHÇELİEVLER) MAH. 127 ADA 1 PARSEL VE 137 ADA 1 PARSEL 1/1000 ÖLÇEKLİ UİP DEĞİŞİKLİĞİ (21.11.2018)

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Gazioğlu (Bahçelievler) Mahallesi, 127 ada 1 parsel ve 137 ada 1 parsel nolu taşınmazlara ilişkin sunulan ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 tarihli ve 967 sayılı Kararıyla onaylan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı ilanı süresi içinde 16.10.2018 tarihli dilekçeyle yapılan itiraz Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarihli ve 1255 sayılı Kararıyla kabul edilmiş olup askı ilanı itirazıyla kabul edilen uygulama imar planı değişikliğine ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.11.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ SEYMENLİ MAHALLESİ, 113 ADA 49 (ESKİ 623) PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI (21.11.2018)

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Seymenli Mahallesi, 113 ada 49 (eski 623) parsel numaralı taşınmaza ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarihli ve 1199 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planına ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.11.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

SÜLEYMANPAŞA İLÇESİ İNECİK MAHALLESİ, 2602 (eski 2598, 1074, 1075) PARSEL 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI (21.11.2018)

Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, İnecik Mahallesi, 2602 (eski 2598, 1074, 1075) parsele ilişkin sunulan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2018 tarihli ve 1197 sayılı Kararıyla onaylanmış olup adı geçen nazım imar planına ait pafta ve ekleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi-İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 21.11.2018 tarihinden itibaren bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.