11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515

İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

TEMEL HEDEFİMİZ

Kurumumuzun başarısındaki en önemli etkenin; katılımcı, girişimci, etik değerleri benimsemiş, değişime ve gelişime açık çalışanlarımız olduğu bilinciyle, organizasyonumuzun ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve uygulamalarla, bireysel ve ekip performansını geliştirerek sürekli iyileştirmeyi destekleyen bir insan kaynakları kültürü oluşturmak temel hedefimizdir.

Bu hedef doğrultusunda;

• Karşılıklı güvenin sağlandığı,

• Sorumlulukların sahiplenildiği,

• Başarının takdir edildiği,

• Çeşitliliğe saygı duyulan,

• İş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği,

• Beklentilerin dikkate alındığı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ederiz.