TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yönetim Politikamız
Yönetim Politikamız

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, misyon, vizyon, ilkelerimiz ve temel değerlerimiz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak sürekli iyileşmeyi ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda paydaş memnuniyetini artırmayı hedefleriz.

Bu hedefe ulaşmak için;

• Değer ve inançlara saygılı, şeffaf, adil, güler yüzlü, hesap verilebilir, katılımcılığı, eşitliği ve sosyal belediyeciliği öne çıkan bir yerel yönetim ve kurumsal kimlik etrafında birleşmeyi amaç edinmeyi,

• Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmayı,

• Doğal afet ve deprem kaynaklı riskleri azaltmayı,

• Yaşam ve mekân kalitesini iyileştirmeyi,

• Yürürlükteki uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek, faaliyetlerimizden doğacak olumsuz çevresel etkileri, kirliliği ve kaza risklerini önlemeyi, çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltılmasına yönelik yöntemler oluşturmayı, doğal kaynakların ve enerji tüketiminin verimli bir şekilde kullanılmasını ve Tekirdağ Halkının sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamayı,

• Gelenek ve göreneklerimize saygılı olmayı ve dürüstlüğü erdem olarak benimsemeyi,

• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını koruyarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, yürürlükteki mevzuata uyumlu bir şekilde, riskli durumların tespitini ve kontrolünü yaparak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önleyecek proaktif tedbirleri almayı;

Hizmet kalitesi, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm sistemlerimizi, süreçlerimizi ve iletişim kanallarımızı gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı, insan odaklı bir TEKİRDAĞ oluşturmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ederiz.

BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.