TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME İLANI
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME İLANI

Başkanlık Makamının 15.01.2018 tarih ve E.2282 sayılı yazısı ile 2018 yılında Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan personele yönelik görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasına izin verilmiş olup, Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 11 inci Maddesine istinaden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı şartlarını taşıyan ve taşımayan personelin değerlendirme sonuç ilanı ektedir.