11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

Açık İhale Usulü, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü, Pazarlık Usulü

Talepte Bulunan Birim
İhalenin Adı
İhalenin Usülü
Alım Türü
Tarih/Saat
İlan
  • Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Hayrabolu İlçesi Katlı Yeraltı Otopark İkmal İnşaat Yapım İşi Açık İhale Usulü Yapım İşi 26/08/2019 10:00
  • Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Toptancı Hali İkmal İnşaat Yapım İşi Açık İhale Usulü Yapım İşi 27/08/2019 10:00
  • Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Meyve-Sebze Hali ve Fen İşleri İdari Bina Saha Düzenlemesi İşi Açık İhale Usulü Yapım İşi 28/08/2019 10:00
  • İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığında Kullanılmak Üzere Araç Kiralama Hizmet Alım İşi. Açık İhale Usulü Hizmet Alımı 02/09/2019 10:00
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi ve Çöp Aktarma Sahalarının İşletilerek Katı Atığın Taşınması Açık İhale Usulü Hizmet Alımı 06/09/2019 10:00
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Asfalt Mıcırı ve 1" Temel Malzemesi Temini Depolama Nakli ve Figüre Edilmesi Mal Alım İşi. Açık İhale Usulü Mal Alımı 09/09/2019 10:00
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 3 Kalem Agrega(Mıcır)(Nakliye Dahil) Mal Alımı Açık İhale Usulü Mal Alımı 10/09/2019 10:00
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Muhtelif Cadde ve Sokaklarda Kaldırım Yapım İşi. Açık İhale Usulü Yapım İşi 11/09/2019 10:00