TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Etik Komisyonu
13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. Maddesi bağlamında oluşturulan Etik Komisyonu üyeleri;

Ad Soyad Ünvan Görev
Dr. Kaan GAYTANCIOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı Kurul Başkanı
Recai SUVARİ İnsan Kay. ve Eğ. D. Bşk. Üye
Müveddet IŞIK Mali Hizmetler D.Bşk. Üye
Dursun ÖZTÜRK Müfettiş Üye
Yıldız ÇELİKKOL Hukuk Müşaviri Üye

ETİK İLKELERİ

 1. Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci
 2. Halka Hizmet Bilinci
 3. Hizmet Standartlarına Uyma
 4. Amaç ve Misyona Bağlılık
 5. Dürüstlük ve Tarafsızlık
 6. Saygınlık ve Güven
 7. Nezaket ve Saygı
 8. Yetkili Makamlara Bildirim
 9. Çıkar Çatışmasından Kaçınma
 10. Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması
 11. Hediye Alma ve MENFAAT Sağlama Yasağı
 12. Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
 13. Savurganlıktan Kaçınma
 14. Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyan
 15. Bilgi Verme, Saydamlık ve Katılımcılık
 16. Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu
 17. Eski Kamu Görevlileriyle İlişkiler
 18. Mal Bildiriminde Bulunma

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

KAMU HİZMETLERİNİN HER TÜRLÜ ÖZEL ÇIKARIN ÜZERİNDE OLDUĞU VE KAMU GÖREVLİSİNİN HALKIN HİZMETİNDE BULUNDUĞU BİLİNÇ VE ANLAYIŞIYLA;

HALKIN GÜNLÜK YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRMAK, İHTİYAÇLARINI EN ETKİN, HIZLI VE VERİMLİ BİÇİMDE KARŞILAMAK, HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTMEK VE TOPLUMUN MEMNUNİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN ÇALIŞMAYI,

GÖREVİMİ İNSAN HAKLARINA SAYGI, SAYDAMLIK, KATILIMCILIK, DÜRÜSTLÜK, HESAP VERİLEBİLİRLİK, KAMU YARARINI GÖZETME VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YERİNE GETİRMEYİ,

DİL, DİN, FELSEFİ İNANÇ, SİYASİ DÜŞÜNCE, IRK, YAŞ, BEDENSEL ENGELLİ VE CİNSİYET AYRIMI YAPMADAN, FIRSAT EŞİTLİĞİNİ ENGELLEYİCİ DAVRANIŞ VE UYGULAMALARA MEYDAN VERMEDEN TARAFSIZLIK İÇERİSİNDE HİZMET GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAYI,

GÖREVİMİ, GÖREVLE İLİŞKİSİ BULUNAN HİÇBİR GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİDEN HEDİYE ALMADAN, MADDİ VE MANEVİ FAYDA VEYA BU NİTELİKTE HERHANGİ BİR ÇIKAR SAĞLAMADAN, HERHANGİ BİR ÖZEL MENFAAT BEKLENTİSİ İÇİNDE OLMADAN YERİNE GETİRMEYİ,

KAMU MALLARI VE KAYNAKLARININ KAMUSAL AMAÇLAR VE HİZMET GEREKLERİ DIŞINDA KULLANMAMAYI VE KULLANDIRMAMAYI, BU MAL VE KAYNAKLARI İSRAF ETMEMEYİ,

KİŞİLERİN DİLEKÇE, BİLGİ EDİNME, ŞİKAYET VE DAVA AÇMA HAKLARINA SAYGILI DAVRANMAYI, HİZMETTEN YARARLANANLARA, ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA VE DİĞER MUHATTAPLARIMA KARŞI İLGİLİ, NAZİK, ÖLÇÜLÜ VE SAYGILI HAREKET ETMEYİ,

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNCA HAZIRLANAN YÖNETMELİKLERE BELİRLENEN ETİK DAVRANIŞ İLKE VE DEĞERLERİNE BAĞLI OLARAK GÖREV YAPMAYI VE HİZMET SUNMAYI TAAHHÜT EDERİM.

BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.