TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
ARABULUCULUK KOMİSYONLARI

22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12.10.2017 tarih ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması,

14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi uyarınca; 01.01.2019 tarihi itibarıyla bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

6325 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin sekizinci fıkrasına istinaden Başkanlık Makamından alınan onay ile arabuluculuk müzakerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonları oluşturulmuştur.

02.06.2018 tarih ve 30439 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası “İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır.” düzenlemesini içermektedir.

Zorunlu Arabuluculuk Komisyonlarının sekretarya hizmetleri; İşçi İşveren Uyuşmazlıklarına ilişkin Arabuluculuk işlemleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından, Ticari Uyuşmazlıklara ilişkin Arabuluculuk işlemleri ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali Kontrol Şubesi tarafından yürütülmektedir.

Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri doğrultusunda internet sitesinde bulunan bilgilerin güncellenme zorunluluğu doğmuştur.

KOMİSYON İRTİBAT BİLGİLERİ

Davet taleplerinin öncelikle telefon ile irtibat kurularak en az 7 gün öncesinden oluşturulması ve başvurucunun taleplerinin başvuru mektubunda detaylı olarak sunulması sürecin sağlıklı yürütülebilmesi açısından önem arz etmektedir.

İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCULUK KOMİSYONU

Sekreterya İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü
İrtibat Kişisi Metin ÇELİKER - Aylin ÜNAL
Adres Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 Süleymanpaşa Tekirdağ
E-Mail arabuluculuk@tekirdag.bel.tr
Telefon 0850 459 29 24 - 0850 459 29 16

TİCARİ UYUŞMAZLIK ARABULUCULUK KOMİSYONU

Sekreterya Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali Kontrol Şubesi
İrtibat Kişisi Arzu ÇEBİ TOPÇU
Adres Çınarlı Mah. Hayrabolu Cad. No:4 Süleymanpaşa Tekirdağ
E-Mail arzu.cebitopcu@tekirdag.bel.tr
Telefon 0850 459 32 24
BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.