TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yönetim Sistemleri Politikamız
Yönetim Sistemleri Politikamız

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, misyon, vizyon, ilkelerimiz ve temel değerlerimiz doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak sürekli iyileşmeyi ve faaliyet gösterdiğimiz her alanda sunmuş olduğumuz hizmetleri güvenilir, zamanında, çağdaş ve özgün çözümler geliştirerek sunmayı ve bu doğrultuda vatandaş/paydaş memnuniyetini artırmayı amaçlamaktayız. .

Bu amaca ulaşmak için;

• Değer ve inançlara saygılı, şeffaf, adil, güler yüzlü, hesap verilebilir, katılımcılığı, eşitliği ve sosyal belediyeciliği öne çıkaran bir yerel yönetim anlayışıyla hareket etmeyi ve bu kurumsal kimlik etrafında birleşmeyi,

• Doğaya, çevreye, biyoçeşitliliğe, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmayı,

• Doğal afet ve deprem kaynaklı riskleri azaltmayı,

• Yaşam ve mekân kalitesini iyileştirmeyi,

• Yürürlükteki uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek, faaliyetlerimizden doğacak olumsuz çevresel etkileri ve olumsuz iklim değişikliği risklerini önlemeyi, çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik yöntemler oluşturmayı, doğal kaynakların ve enerji tüketiminin verimli bir şekilde kullanılmasını ve Tekirdağ Halkının sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamayı,

• Gelenek ve göreneklerimize saygılı olmayı, dürüstlüğü ve etik davranmayı erdem olarak benimsemeyi,

• Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını koruyarak güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, yürürlükteki mevzuata uyumlu bir şekilde, tehlikeleri ortadan kaldırmak için iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tespitini ve kontrolünü yaparak iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşmasını önleyecek proaktif tedbirleri almayı,

• İş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanlarımızın temsil edilmesi, kendilerine danışılmasını ve katılımlarını sağlamayı,

• Vatandaşlarımız başta olmak üzere paydaş odaklı bir yaklaşımla gelen talep ve şikâyetlerin; en kısa sürede, gizlilik ilkesi içerisinde, şeffaf, anlaşılır, objektif ve etkin bir şekilde ele alınarak yasal ve diğer yükümlülüklere uygunluk çerçevesinde her zaman erişilebilir olacak şekilde cevap vermeyi,

• Şikâyetlerin çözümündeki hassasiyetimizi sürekli geliştirmeyi, vatandaş/paydaş şikâyetlerini tüm makul olan çözüm yolları tükenene ya da vatandaş/paydaş memnuniyeti sağlanana kadar takip etmeyi,

• Vatandaşlarımız başta olmak üzere paydaşlarımızın memnuniyetini her zaman önceliğimiz kabul ederek; tarafımıza ulaşan talep, öneri, geri bildirim ve şikayetleri, süreçlerimizi ve hizmetlerimizi iyileştirmek için birer fırsat olarak görerek ve bu amaçla tüm çalışanlarımızın bu sürece dahil olması ve çözüm odaklı olması sağlamayı, etkin vatandaş/paydaş memnuniyeti için kaynak ihtiyacını tespit ve temin etmeyi,

• Hizmet kalitesinin vatandaş/paydaş memnuniyeti ve şikâyetlerin ele alınma sürecini, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında tüm sistemlerimizi, süreçlerimizi ve iletişim kanallarımızı gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı ve tüm faaliyetlerimizi Entegre Yönetim Sistemi standart şartlarına uygun şekilde yürütmeyi,

İnsan odaklı bir TEKİRDAĞ oluşturmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı,


Tüm vatandaşlarımıza, paydaşlarımıza, ilgili taraflarımıza ve çalışanlarımıza taahhüt ederiz.

BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.