TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME)

Altyapı Kazı İzni Nasıl Alınır?

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için ilgili belediyeden altyapı kazı izni belgesi alınmalıdır. Sorumluluk alanları Büyükşehir Belediyesince belirlenmiş olup, yapılacak çalışma Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine, değilse ilgili İlçe Belediyesine başvuru yapılır.

Başvuruda;

- Yapılacak altyapı çalışmasına ait bilgileri (Çalışma yapılacak yerin açık adresi, yapılacak çalışmanın türü, kazı metrajı, zemin türü vb.) içeren dilekçe,

- Yapılacak altyapı çalışmasına ait proje (dwg, ncz, kmz, kroki vb.),

- Telekomünikasyon altyapı çalışmaları 400 m ve üzerinde ise Bakanlık onaylı proje olmalıdır.

- Parsel (abone) bağlantıları için ilgili altyapı kurum ve kuruluşlar tarafından başvuru yapılmalıdır.

Yukarıda belirtilen dilekçe ve ekleri eksiksiz olarak belediyenin evrak kayıt servisine teslim edilmesinden sonra ilgili belediyesince işlemlere başlanır.

Not: Acil kazı yapacak Kurum / Kuruluşlar Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AYKOME Çalışma Yönetmeliğinde belirtilen tanıma uygun nitelikte, arızanın yola veya çevreye verdiği zararı gösteren ve arızanın bulunduğu güzergâh açıkça görülebilecek şekilde çekilmiş fotoğraflar ile birlikte Yönetmelik eki olan Ek:7 Acil Kazı ve Çalışma Bilgilendirme Formunu tam olarak doldurulup, yol ağı sorumluluğuna göre altyapism@tekirdag.bel.tr veya ilgili ilçe belediyesinin elektronik posta adresine iletilmesi ve ardından mutlaka telefon ile bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Formun başındaki belediye ismi yol ağı sorumluluğuna göre ilgili belediye yazılarak düzenlenmelidir. Çalışma yapılacak adres bilgileri ayrıntılı olarak yerin bulunabileceği şekilde forma yazılmalıdır.

BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.