TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Kentte Turizm

Marmara denizine 100 km.den fazla kıyısı olan ve bundan dolayı haklı olarak ''Marmara'nın İncisi'' unvanıyla anılan ilimiz, sahip olduğu doğal güzellikleri ve barındırdığı kültürel varlıklarıyla turizm açısından göz ardı edilemeyecek avantajlara sahiptir.

Avrupa'yı Asya kıtasına bağlayan E80 (TEM), E84 ve D-l00 karayolları ile 56 km.lik demiryolu ağının ilimiz sınırları içerisinden geçmesi, ilimizde büyük bir ulaşım kolaylığı sağlamaktadır. Uluslararası statüye sahip, Çorlu Hava Limanıyla çağdaş limancılığın gereği olarak tüm hizmetlerin verildiği, İlimiz Merkez ilçedeki Akport ve M.Ereğlisi ilçesindeki Martaş limanları, hava ve deniz ulaşımına verilen önemi yansıtmaktadır.

İlimiz, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Namık Kemal Evi, Osmanlı dönemine ait camileri, çeşmeleri, Karacakılavuz El Dokumaları, Kiraz Festivali, Bağbozumu ve Tepreş Şenlikleri, doğal plajları, doğa harikası Çamlıkoy'u (Kastro) ve diğerleri ile bir tarih ve turizm kentidir.

Özellikle yaz aylarında plajları ve eğlence yerleriyle bir eğlence merkezi olma yönünde hızla ilerleyen Kumbağ Beldesi ile yeşil bağları, zeytin bahçeleri, sahilleri ve şaraplarıyla ünlü Şarköy ve Marmara'nın Efes'i olarak anılan adeta bir açık hava müzesi görünümündeki antik ilçesi M. Ereğlisi ilçesi ve bağlı beldeleri önemli tatil merkezlerimizdendir Yeme-içme, eğlence ve konaklama tesislerinin, ikinci konutlarının çok olması, bu yörelerimize turizm sezonu içerisinde hareket ve canlılık getirmektedir.

Diğer yandan, Tekirdağ Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve ilimiz Merkez ilçe ile M.Ereğlisi, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde bulunan Meslek Yüksek okullarının ''Turizm Otelcilik'' bölümlerinde, Türk turizmine yetişmiş eleman kazandırılmaktadır.

TEKİRDAĞ'DA KIRSAL TURİZM

Kent yaşamının gürültüsü, yaşanan kaos ortamları, günlük yaşamın tek düzeliği ya da yoğunluğu gibi haller insanları biraz da geçmişe duyulan özlemler tatil için kırsal kesimi, köyleri daha cazip hale getirmektedir. Kır yaşamının sadeliği, sıcak ilişkilerin yarattığı samimi ve yalın ortamın yanında tarihin derinliklerinden gelen yeme içme kültürü, yeşil ve mavi ile iç içe olma arzusu kırsal turizmin gelişmesine neden olmaktadır. Tarihi ve kültürel çok sayıda değerlere sahip olan ilimiz ise İstanbul’a yakınlığı, toprak ve topagrafik yapısı, iklim ve ekolojik özelliklerinin de sağladığı avantajlarla çok önemli bir kırsal turizm destinasyonu konumundadır. Tarımsal aktivitelerin çokluğu ve hala çok sayıda tarımsal ürünün üretildiği ilimizin kırsal turizm potansiyeli oldukça yüksektir.

Vizyonu gereği kırsal kesim nüfusunun gelir kaynaklarını çeşitlendirerek arttırma çabasında olan Büyükşehir Belediyemiz; ilimizin sahip olduğu bu değerleri daha bilinir hale getirilmesi suretiyle kırsal turizmin geliştirilmesi için bir dizi çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Belediyemiz turizm sektöründeki gelişmeleri de göz önüne alarak proje alanı olarak; Şarköy ilçesinin Uçmakdere, Gaziköy, Hoşköy, Kirazlı, Malkara ilçesinin Elmalı, Sarıpolat, Yaylagöne, Saray ilçesinin ise Bahçeköy, Safaalan ve Güngörmez mahallelerini belirlemiştir.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız, iki yıldır ülkemizdeki kırsal turizmde yaşanan gelişmeleri göstermek üzere proje sahası mahallerimizden büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu yaklaşık 30 kişilik bir grubu Çanakkale Ayvacık’tan başlayan Küçükkuyu’yu, Şirince’yi, Seferihisar’ı da içine alan ve Aydın’ın köylerinde son bulan bir kültür/farkındalık gezisi düzenlenmiştir. Bu uzun rotalı gezide, hemşerilerimiz kırsal turizmi mahallinde doğrudan gözlemlemiş ve yapılan yüz yüze görüşmeler yoluyla birçok bilgiyi birinci ağızdan öğrenme fırsatı bulmuştur.

Proje sahası mahallelerimize karşılıksız olarak Pazar stantları dağıtılmış ve köy pazarları kurulmaya başlanmıştır. Gerek doğayla iç içe olma arzusu gerekse köy ürünlerinin cazibesi şehirde yaşayanların büyük ilgisini çekmiş, pazarlara rağbeti arttırmıştır.

5 mahallemizin genel tuvaletleri yenilenmiştir. 2015 yılından itibaren akademik kadrolarla birlikte girişimcilik, gastronomi, köy/ev pansiyonculuğu üzerine eğitimler verilmiştir. Proje sahası iki mahallemize KOSGEB eğitimleri verilmiş olup bu eğitimler sonunda bazı kadın hemşerilerimiz girişimlerde bulunmaktadır.

Köylerimizin (mahallelerimizin) oluşturulan görsellerinden tanıtım kitapçıkları, broşürleri hazırlanmış, Belediye Başkanlığı sitesinde web sayfası oluşturulmuştur. Sabit Pazar standları ve oturma gruplarının yapımı ise sürdürülmektedir.

Proje kapsamında mahallerde kurulan Yöresel Ürünler Tanıtım Evlerinin kullanım hakkı mahalle sakinlerine verilmiştir.

Uzun yıllar sürecek ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından finansa edilecek olan bu proje ile giderek hızla yaygın hale gelen kırsal turizm hareketinden ve özellikle de komşumuz İstanbul pazarından olabildiğince yüksek bir pay almak amaçlanmaktadır.

İnek ya da keçi sağılması, salça yapılması, turşu kurulması, tarhana hazırlanması, pekmez kaynatılması, orak biçilmesi gibi etkinliklere katılım ortamı yaratılarak bütün tarımsal üretim faaliyetlerinin görülüp tecrübe edilmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

Gelen ziyaretçilerin piknik yapmalarına ortam hazırlanacak, bisiklet binecekleri, yürüyüş yapacakları alanlar yaratılacak günün sonunda ise buralarda üretilen tarımsal üretim kökenli gıda maddelerinin örneğin; ev yapımı şarap, keçi peyniri, kesme, yumurta, kuskus, tarhana vs. satın alma imkanı yaratılacaktır. Böylece bölgede hem ciddi ölçülerde bir ekonomik canlılık kazandırılırken hem de gelen misafirlere doğayla iç içe olma ve huzurla evlerine dönme fırsatı sağlanacaktır.

TEKİRDAĞ SINIRLARI İÇİNDE KALAN ANTİK YERLEŞİM ALANLARI

Bisanthe

Samos'lu kolonistler tarafından kurulmuştur. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Antik kaynaklarda ilk kez M.Ö. 430 yılının olayları ile ilgili olarak, Heredot Tarihi'nde kentin ismi geçmektedir. Ksenophon'un Anabasis adlı kitabında, Odrys Kralı Seuthes, 1. Bizans'ın deniz kıyısındaki en güzel şehirlerden biri olduğundan bahsetmektedir. Kentin yeri konusunda tartışmalar vardır. Son arkeolojik verilere göre Babaros'a lokalize edilmektedir.

Perinthos

M.Ö. 600 civarında Samos'lu kolonistler tarafından kurulmuştur. Tarihçi Plinius, Perinthos'un 200 ayak genişliğinde bir kara parçasıyla anakaraya bağlı olduğunu yazmaktadır. M.S.3. yüzyılda adı; Herakleia olarak değişen kent bugünkü Marmara Ereğlisi ilçe merkezidir.

Heraion Teichos

Tarihçi Heredot tarafından Perinthos'un yakınlarında olduğu antik kentin, yazılı kaynaklara göre Karaevli köyü altında Çitlenbik deresinin denizle birleştiği yerde olduğu ileri sürülmektedir.

Ganos

Ksenopohon'da Trak (Odrys) Kralı Seuthes'in kıyıdaki kentlerinden biri olarak bahsedilen Ganos, Şarköy ilçesi'ne bağlı bugünkü Gaziköy sınırları içinde yer almaktadır.

Toronte

Şarköy ilçesi Tepeköy'de bulunan, Apollon-Toronteos'a adanmış olduğu yazıttan anlaşılan bir adak steline göre bu antik köy, Tepeköy ile aynı yere lokalize edilmektedir.

Apri

M.S. 46 yılında Roma İmparatoru Cladius tarafından kurularak, emekli Roma askerlerinin yerleştirildiği antik yerleşim alanı, Malkara ilçesi'nin Kermeyan Köyü'nün bulunduğu yerdir. Bizans İmparatorluğu döneminde önemli bir yerleşim merkezi durumuna gelmiştir.

Barbaros(Banados)

İonyalılar tarafından yaklaşık İ.Ö. VI. Yy.da kurulduğu sanılan bu kıyı kenti, Bizanslılar zamanında yoğun bir yerleşmeye sahne olmuştur. Antik Çağda adı Banados olan kentin surları, bugünkü Barbaros beldesinin kuzeybatısındadır.

Misinli

Çorlu ilçesine bağlı olan ve E-5 karayoluna çok yakın olan Misinli köyünde kale kalıntıları ve burçlar bulunmaktadır.

Beşiktepe

Merkez ilçeye bağlı Ahmedikli ve Hacıköy arasında beşiğe benzer bir tepe üzerinde bulunan kale kalıntıları, buranın eski bir yerleşim merkezi olduğunu göstermektedir.

Güneşli

Saray ilçesinin 2 km. kadar batısındadır. Eski bir yerleşim merkezidir. Burada çok sayıda tarihi eser bulunmuştur.

Hora Feneri

1876 Fransız yapısı olup, Şarköy ilçesine bağlı Hoşköy beldesinde bulunmaktadır. 96 kristalden meydana gelen fener kendi ekseni etrafında 360 derece dönerek görev yapmakta olup, bölgenin ikinci büyük feneridir.

İLİMİZDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİNE AİT ESERLER

Rüstem Paşa Külliyesi

Bugün külliyenin camii, hamamı, bedesteni, medresesi ve kitaplığı ayaktadır. Vaktiyle kervansarayı ve imareti de olduğu çeşitli kaynaklarda yer almaktadır.

Rüstempaşa Külliyesi içinde en belirgin yeri tutan Rüstempaşa camii, 1553 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından denize hakim bir tepe üzerinde Mimar Sinan'a yaptırılmıştır.

Caminin 30 m. doğusunda bulunan medrese, 1880'de harap olunca üzerine ahşap bir okul kurulmuştur. Rüştiye ve İdadi olarak kullanılan bu yapı daha sonra Cumhuriyet İlkokulu olarak da hizmet vermiştir.

Cami ile medresenin arasında kare planlı ve kubbeli olarak yapılan kitaplık binasına sonradan ocak ve baca eklenmek suretiyle aşhane olarak kullanılmıştır.

Medresenin yanında yer alan hamam, orijinalinde kadınlar ve erkekler kısmı olmak üzere bir çifte hamam şeklinde üstü kubbeyle örtülü olarak yapılmıştır. Bugün sadece beden duvarları mevcuttur.

Caminin batısında yer alan bedesten 6 kubbeli, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Taş ve tuğla karışımından inşa edilmiş olan ve son yıllarda onarılan bu yapı külliyenin cami ile birlikte sağlam olarak görülebilen bir kısmıdır.

Ayrıca Rüstempaşa Camiinin doğusunda 1988 yılında inşaatı tamamlanan bir çarşı yapılmıştır. Yeri Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bu çarşı, İl Özel İdare'si ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce ortaklaşa yapılmıştır. 49 dükkandan ibaret olan bu çarşı, külliyenin dönem özelliklerini yansıtan mimariye sahiptir.

Rüstempaşa külliyesinden başka Osmanlı Dönemine ait diğer önemli eserler arasında Orta Cami, Eski Cami, Hasan Efendi Cami, İnecik-İmaret Camisi, Hamami Mehmet Paşa Türbesi, Kırklar Türbesi, Sadi Baba Türbesi, Yalı Hamamı, İnecik-Erenler Hamamı ve birçok tarihi çeşmeyi saymak mümkündür.

Yukarıda sayılan tarihi yapıtlardan başka, Kurtuluş Anıtı, Namık Kemal Anıtı, Şehitler Çeşmesi Anıtı ve Hürriyet Abidesi Tekirdağ'ın geçmişindeki önemli tarihleri hatırlatan eserlerdir.

Tekirdağ'ın geçmişi ile ilgili malzeme ve eserlerin sergilendiği 4 tanede müze bulunmaktadır.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

1927 yılında Vali Konağı olarak inşa edilmiştir. 1977 yılında İl Özel İdaresi'nce Kültür Bakanlığı'na satılan ilk Cumhuriyet Dönemi yapılarından olan kâgir yapı, daha sonra aslına uygun restore edilerek Müze haline getirilmiştir. Tekirdağ bölgesinde bulunmuş olup, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar gelen toplam: 14.051 adet eser bulunmakta olup, bunlardan 1066 adedi teşhir salonunda sergilenmektedir.

Rakoczi Müzesi

1720-1803 yıllarında Türk misafirperverlik ve dostluk anlayışının güzel bir örneğinin İlimizde ortaya çıktığı görülmektedir. 18. yy. başlarında cereyan eden Macar Bağımsızlık Hareketinin önderi II.French Rakoczi ve taraftarlarının Avusturya ile yaptıkları savaşta yenilgiye uğramaları üzerine Padişah III. Ahmet, Rakoczi ve taraftarlarını misafir olarak davet etmiş ve Tekirdağ'a yerleştirmiştir. II.French Rakoczi 1735 yılından ölümüne kadar burada ikamet etmiştir. Rakoczi'nin ikamet ettiği bu Türk evi, 1932 yılında Macaristan Hükümetince satın alınıp, aslına uygun restore edilerek Müze haline getirilmiştir.

Namık Kemal Evi

Vatan şairimiz Namık Kemal'in 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğu evin yakın çevresinde eski Tekirdağ evleri örnek alınarak Namık Kemal'in hatırasına Tekirdağ Namık Kemal Derneği tarafından 1993 yılında yaptırılmıştır. Namık Kemal Evi Tekirdağ mutfağı baş odası ve yatak odasını tanıtan Etnografik eşya ile süslenmiş ayrıca Namık Kemal ve onun hakkında yazılmış eserler evde teşhir edilmektedir.

FESTİVAL VE ETKİNLİKLER

Tekirdağ Kiraz Festivali

İlk defa 1962'de "Kiraz Cümbüşü" adı altında kutlanmaya başlandı. 1964'te Kiraz Bayramı'na dönüştü. Daha sonraları Kiraz Festivali adı altında geleneksel hale getirilerek geniş bir çerçevede kültür ve eğlence programları oluşturularak devam edegeldi. Kutlama Komitesi Başkanlığını Tekirdağ Belediye Başkanları üstlenerek, haziran ayı içerisinde, genellikle ilk haftası olmak üzere, dört gün boyunca, kortejler, sergiler, gösteriler, fener alayları, gece konserleri, kiraz yarışmaları, yelken yarışmaları, festival güzellik yarışmaları, piknikler ve kapanış konserleri ile bitmektedir. Hafta boyunca özellikle şehirde iç turizm açısından büyük hareketlenme yaşanmaktadır. Binlerce Tekirdağlı, şehrin sahiline ve eğlence yerlerine inerek festivali doyasıya yaşamaktadır.

Diğer Festivaller ve Şenlikler

Adı Yapıldığı Yer Tarih
Nevruz Kutlamaları Tekirdağ 21 Mart
Hıdrellez Kutlamaları Tekirdağ 6 Mayıs
Muratlı Hıdrellez Şenlikleri Muratlı Mayıs ayının ilk haftası
Tekirdağ Kiraz Festivali Tekirdağ 13 - 19 Haziran
Geleneksel Bozaba Şenlikleri Büyükyoncalı - Saray Mayıs ayının ikinci haftası
Yağlı Güreşler ve Sünnet Şöleni Çerkezköy Haziran ayı
Yaz Spor Okulu Çerkezköy Temmuz - Ağustos
Dudulenge Şenliği Çorlu 6 Mayıs
Uluslararası Ceviz Festivali Çorlu Ağustos 4. Hafta
Geleneksel Karpuz Festivali M. Ereğlisi 01 - 15 Ağustos
Sünnet Şöleni M. Ereğlisi Ağustos 4. Hafta
Ayçiçeği Festivali Hayrabolu Ağustos 2. Hafta
Tarım ve Süt Ürünleri Festivali Malkara 31 Ağustos - 03 Eylül

Kutlama ve Anma Günleri

Adı: Yapıldığı yer: Tarih:
18 Ağustos Atatürk Günü Saray 18 Ağustos
Harf İnkılabı Yıldönümü Kutlamaları Tekirdağ 23 Ağustos
Vatan Şairi Namık KEMAL'in Doğum Yıldönümü Kutlamaları Tekirdağ 21 Aralık
Kurtuluş Haftası Etkinlikleri Çerkezköy 22 - 29 Ekim
Çorlu İlçesinin Kurtuluşu Çorlu 1 Kasım
Saray İlçesinin Kurtuluşu Saray 1 Kasım
Muratlı İlçesinin Kurtuluşu Muratlı 2 Kasım
Tekirdağ'ın Kurtuluşu Tekirdağ 13 Kasım
Malkara İlçesinin Kurtuluşu Malkara 14 Kasım
Hayrabolu İlçesinin Kurtuluşu Hayrabolu 14 Kasım
Şarköy ve Mürefte'nin Kurtuluşu Şarköy 17 Kasım
BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.