TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Özel Kalem Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye Başkanımızın halkla irtibatını sağlamak, kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak,

 

b) Belediye Başkanımızın günlük çalışma programını planlamak, halktan ve kurumlardan gelen istek, şikayet ve önerileri değerlendirip ilgili birimlere iletip sonuçlarını takip etmek gibi protokol ile ilgili hizmetleri yürütmek; randevuları toplantıları ayarlamak,

 

c) Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil, yurt içi seyahat, yurt dışı   seyahatleri için gerekli yazışma ve tahakkuk işlemlerini yürütmek,

 

ç) Belediye Başkanının emirleri doğrultusunda birimlerinin çalışmalarının izlenmesi ve takibini yapmak,

 

d) Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili birime ulaşmasını sağlamak, Belediye Başkanının tüm Birimlere duyurulmasını istediği talimatları  hazırlayıp müdürlüklere dağıtımını sağlamak, Belediye Başkanının resmi ve özel kuruluşlarla olan yazışmalarını yürütmek,

 

e) Belediye Başkanının ve Müdürlüğünün tüm demirbaş malzeme, kayıt ve tutanak işlemlerini yürütmek ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak, Belediye Başkanının katılması gerekli olan ve katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantılara Belediye Başkanının katılımını sağlamak.