TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin yönetimi ve denetimi altındaki birim, kuruluş ve işletmelerin her türlü iş ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, denetim ve inceleme işlerini yürütmek.

 

b) Çalışan her statüdeki personel hakkında inceleme ve disiplin soruşturması yapmak.

 

c) 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Kapsamında, yetkili merciler tarafından verilecek araştırma ve ön inceleme görevlerini yürütmek.

 

d) Başkan tarafından verilecek diğer benzeri görevleri yapmak.