TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN
09/11/2023 16:56:26
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AÇIKTAN ATAMA YOLUYLA MEMUR ALIMI SÖZLÜ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN LİSTESİ

 

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilan edilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Tahsildar alımı için başvurular alınmıştır.

Belediye Başkanlığımızca alım ilanında belirtilen nitelikleri taşıyan adayların T.C. Kimlik Numaralı ile ÖSYM kayıtlarının uyumu kontrol edilerek 2022 KPSS puanlarına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak unvan için ilan edilen boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları aşağıdaki listelerde yer almaktadır.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin https://www.tekirdag.bel.tr/ik_belge_dogrula resmi internet sayfasından erişime açılmıştır. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.

Adaylar “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport veya ehliyetini sınava girişte ibraz etmek zorundadır. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapan ve sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların,  fotokopisini gönderdikleri belgelerin aslını ya da noter onaylı suretini sınav tarihine kadar Belediyemize ibraz etmeleri gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.). Aksi halde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.

 

Yayınlanan listelerde isimleri yer almayan adaylar sınava katılma hakkı elde edememiş olup, bu adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

 

İlan olunur.

Güncel Duyurular
BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.