TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İTFAİYE ERİ ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU
19/12/2023 13:33:45
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İTFAİYE ERİ ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İTFAİYE ERİ ALIMI SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

 

 

  AGENEL AÇIKLAMA

Belediyemiz İtfaiye Dairesi Başkanlığında çalıştırılmak üzere istihdamı planlanan 44 İtfaiye Eri kadrosuna yönelik olarak 30/10/2023–03/11/2023 tarihleri arasında şahsen, başvurular alınmış, KPSS puanlarına göre yapılan sıralama sonrasında da 20/11/2023–24/11/2023 tarihleri arasında adaylar sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulmuştur.

            Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda oluşturulan başarı listesinde asıl olarak sıralamaya giren adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

Genel Belgeler:  

1. Dilekçe (Örnek dilekçe için tıklayınız) 

2. Atama Beyan Formu (Adli sicil beyanı ve erkek adaylar için askerlik beyanı, Atama Beyan Formu için tıklayınız) 

3. Tam teşekküllü (Devlet veya Sağlık Bakanlığı’nın ruhsatlandırdığı özel) hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu  (Sağlık Kurulu Raporunda “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığı tespit edilmiştir.” ve “İtfaiye Eri olur” ibaresi bulunması zorunludur.)

4. T.C. kimlik kartı fotokopisi (1 Adet) 

5. Kan grubu kartı fotokopisi (1 Adet) 

6. Erkek adaylar için güncel tarihli askerlik durum belgesi veya terhis belgesinin fotokopisi

7. Sürücü Belgesi Aslı / Fotokopisi (1 Adet)

8. Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 50 mm x 60 mm boyutlarında biyometrik fotoğraf (2 Adet)    

 

BBELGE TESLİMİ  

Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini, açık adreslerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 20 Aralık 2023–05 Ocak 2024 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) Atatürk Mahallesi 57. alay Caddesi No: 6 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne (1. Kat) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Askerlik hizmetini ifa edenler hariç olmak üzere posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

 

C – DEĞERLENDİRME  

Asıl başarı listesinde yer alan adaylar süresi içinde başvurmaz veya görevlerine başlamalarına engel bir durum tespit edilirse, bu adayların yerine, yedek adaylar başarı puanı sırasıyla çağırılacaktır.   Adayların gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğunun sonradan tespit edilmesi halinde, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Adaylar bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.  

İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

 

 

 

Güncel Duyurular
BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.