TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SON
14/02/2024 15:50:35
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SON

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2024 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 02.01.2024 tarih ve E-26073187-774.05.07-8348753 sayılı yazısına istinaden Başkanlık Makamının 12.01.2024 tarihli ve E-62594579-774.05-346909 sayılı yazısı ile Belediyemizde çalışmakta olan personele yönelik olarak 2024 yılında “Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı” açılmıştır.

 

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu ve aranacak şartlar, 13 Ocak 2024 tarihinde Belediyemiz internet sitesinde duyurulmuş ve 15 Ocak 2024 tarihinden 1 Şubat 2024 tarihine kadar da, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde, personel müracaatları alınmıştır.

 

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 11 inci, Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 19’uncu ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 21’inci maddelerine istinaden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına ilişkin başvuruların değerlendirme sonuç ilanı aşağıda yer almaktadır.

 

İlgili Yönetmeliklerde, aranan şartları taşıyanların kurumlarınca 15 Şubat tarihine kadar resmi internet sitelerinde ilan edileceği, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına katılma şartlarını taşımayanlara durumun gerekçesi ile bildirileceği, söz konusu listeye ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde ilgili yerel yönetimin personel işlerinden sorumlu birimine itiraz edilebileceği ve itirazların beş iş günü içinde ilgili birimlerce sonuçlandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İlan olunur.

Güncel Duyurular
BİZE ULAŞIN
ALO 153
TEKİM - BÜYÜKŞEHİR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak Alo 153 hattıyla ya da iletişim butonuna tıklayarak bize ulaşabilirsiniz.