11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111
Sorumlu Resmi

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

Şube Müdür V. Semra MAKİNACI
0850 459 59 59 0282 258 62 04 halklailiskilersm
@tekirdag.bel.tr
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Belediye ve bağlı birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak belediyenin halkla ilişkiler politikasını tespit etmek,

 

b) Belediye Başkanlığına ait bütün birimlerin halkla ilişkilerini organize etmek, gerektiğinde bağlı kuruluş ve iştiraklerin halkla ilişkiler birimleriyle koordineli çalışmak,

 

c) Belediyenin hizmetleriyle ilgili anket, kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu araştırmaların sonuçlarını yayınlamak,

 

ç) Belediye ile kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, bu amaçla öneri ve faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda her türlü kitle iletişim araçlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşehrilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları yapmak,

 

d) Belediye Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme raporları hazırlamak,

 

e) Belediyenin ülkemizdeki diğer belediyelerle olan ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak,

 

f) Protokol isim ve adres arşivi hazırlamak, adres ve isimlerin güncellenmesini sağlamak,

 

h) Büyükşehir Belediyesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerini arttırmak, hemşehrilerin yönetime katılmalarını sağlamak,

 

ı) Cumhurbaşkanlığından, Başbakanlıktan, Valilikten veya vatandaşlardan gelen (CİMER-BİMER) başvurularını değerlendirilerek, ilgili birimler tarafından yanıtlanmasını sağlamak,

 

i) Bilginin erişilebilir olması, halkın belediyeyle ilgili bilgiyi edinebilme hakkını kullanabilmesini sağlamak ve bu amaçla gerekli tedbirleri almak,

 

j) Vatandaşların sorunlarına insan odaklı olarak, imkânlar dâhilinde Çözüm Masası aracılığıyla ve yerinde yapılan çalışmalarla cevap vermek ve yönlendirmek,

 

k) Büyükşehir Belediyesine gelen vatandaşlara, kurum içerisinde rehberlik hizmeti vermek,

 

l) 7 gün 24 saat esasıyla, Çağrı Merkezi vasıtasıyla vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerini sistem üzerinden kayıt altına almak,

 

m) Birim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme dosyaları hazırlamak,

 

n) Vatandaşlardan internet, Çağrı Merkezi ve yüz yüze alınan başvuruları ilgili birimlere ileterek süreç yönetimini takip etmek ve ivedilikle sonuçlandırılmasını sağlayıp, geri bildirimde bulunmak,

 

o) Halkın kentlilik bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

 

ö) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

p) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

r) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.

 

Personel Listesi
 • Semra MAKİNACI
  Şube Müdür V.
 • Duygu ÜNER
  Eğitmen
 • Gamze YORULMAZ
  Grafiker
 • Gözde TURA
  Grafiker
 • Gül TOSUN AYKOL
  Grafiker
 • Aslı UTKU
  Büro Personeli
 • Aylin DİNÇKAN
  Büro Personeli
 • Ayça ÇOKKOSKA
  Büro Personeli
 • Nesrin CABBAR
  Büro Personeli
 • Musa Volkan OĞUZ
  TEKİM - Çağrı Merkezi Sorumlusu
 • Ecem TOMBAR
  TEKİM - Bilgilendirme
 • Hamide ERDENER
  TEKİM - Bilgilendirme
 • Özlem YAMAN SAV
  TEKİM - Bilgilendirme
 • Başak Olga KARADAĞ
  TEKİM - Geri Bildirim
 • Ceren ÇAKIR ASLANTÜRK
  TEKİM - Geri Bildirim
 • Esin KOŞAR
  TEKİM - Geri Bildirim
 • Gamze KUYTAK
  TEKİM - Geri Bildirim
 • Rukiye YAZICI
  TEKİM - Geri Bildirim
 • Sibel DARICI
  TEKİM - Geri Bildirim
 • Alev ORAL
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Betül ALÖZKAN
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Burak GÜL
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Fatma ŞAİR
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Gökçe ÇOKKOSKA
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Güldemet ÖNBEY
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Halil Can KAYA
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Nagihan SATILMIŞ
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Sevil KAYA
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Sevilay ARMUTLU
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Zekiye TABANLAR
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Özge ÖZTAN
  TEKİM - Çağrı Merkezi
 • Serdar EKİM
  TEKİM - Saha Personeli
 • Özgür KİRACI
  TEKİM - Saha Personeli
 • Ayşe YÜKSEK
  TEKİM - Resepsiyon
 • Elif KAYA
  TEKİM - Resepsiyon
 • Emine GENİŞ
  TEKİM - Resepsiyon
 • Gülhan ERGÜR
  TEKİM - Resepsiyon
 • Melda SALTIK
  TEKİM - Resepsiyon
 • Neslihan CENGİZ
  TEKİM - Resepsiyon
 • Nihan BARUT
  TEKİM - Resepsiyon
 • Seval ÖZDEMİR
  TEKİM - Resepsiyon
 • Türkan AKSOY
  TEKİM - Resepsiyon
 • Çisem KARLI
  TEKİM - Resepsiyon
 • Ercan KAÇIK
  Hizmetli