TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye ve bağlı birimleri arasında koordinasyonu sağlayarak belediyenin halkla ilişkiler politikasını tespit etmek,

 

b) Belediye Başkanlığına ait bütün birimlerin halkla ilişkilerini organize etmek, gerektiğinde bağlı kuruluş ve iştiraklerin halkla ilişkiler birimleriyle koordineli çalışmak,

 

c) Belediyenin hizmetleriyle ilgili anket, kamuoyu araştırması yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde bu araştırmaların sonuçlarını yayınlamak,

 

ç) Belediye ile kent halkı arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, bu amaçla öneri ve faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamda her türlü kitle iletişim araçlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sektörel gruplar, özel ilgi grupları ve hemşehrilerle çeşitli bilgilendirme toplantıları yapmak,

 

d) Belediye Başkanlığı faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme raporları hazırlamak,

 

e) Belediyenin ülkemizdeki diğer belediyelerle olan ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak,

 

f) Protokol isim ve adres arşivi hazırlamak, adres ve isimlerin güncellenmesini sağlamak,

 

h) Büyükşehir Belediyesinin bölgesel, ulusal ve uluslararası ilişkilerini arttırmak, hemşehrilerin yönetime katılmalarını sağlamak,

 

ı) Cumhurbaşkanlığından, Başbakanlıktan, Valilikten veya vatandaşlardan gelen (CİMER-BİMER) başvurularını değerlendirilerek, ilgili birimler tarafından yanıtlanmasını sağlamak,

 

i) Bilginin erişilebilir olması, halkın belediyeyle ilgili bilgiyi edinebilme hakkını kullanabilmesini sağlamak ve bu amaçla gerekli tedbirleri almak,

 

j) Vatandaşların sorunlarına insan odaklı olarak, imkânlar dâhilinde Çözüm Masası aracılığıyla ve yerinde yapılan çalışmalarla cevap vermek ve yönlendirmek,

 

k) Büyükşehir Belediyesine gelen vatandaşlara, kurum içerisinde rehberlik hizmeti vermek,

 

l) 7 gün 24 saat esasıyla, Çağrı Merkezi vasıtasıyla vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerini sistem üzerinden kayıt altına almak,

 

m) Birim faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme dosyaları hazırlamak,

 

n) Vatandaşlardan internet, Çağrı Merkezi ve yüz yüze alınan başvuruları ilgili birimlere ileterek süreç yönetimini takip etmek ve ivedilikle sonuçlandırılmasını sağlayıp, geri bildirimde bulunmak,

 

o) Halkın kentlilik bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

 

ö) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

p) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

r) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.