TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Sektördeki teknolojik gelişimlere uygun olarak, konusundaki sistem yazılımı ve donanımları incelemek, belediye ihtiyaçlarını en uygun şekilde planlamak,

 

b) Alımı yapılacak bilişim araçları için teknik rapor hazırlamak, kabul komisyonunda yer alarak teknik yeterliliklerini incelemek ve raporlamak,

 

c) Sunucu, switch, Router, vb. ağ cihazlarının gerekli yönetim, yetkilendirme işlemlerini yapmak, ihtiyaç halinde kullanıcı yetkilerini revize etmek,

 

ç) İnternet ve ağ erişimlerinin sağlıklı, güvenli olarak kurulması ve yapılandırılmasını sağlamak,

 

d) Sistemin güvenliğini sağlamak, sunucuların yedekleme işlemlerini yapmak,

 

e) Bilgisayar donanım, işletim sistemi, yazılım ve diğer çevre donanımların kurulumunu yapmak, işleyişini sağlamak, arızalarını gidermek, bakımını yapmak veya yaptırmak,

 

f) Alınan yazılım ve donanımın entegrasyonunu yapmak,

 

g) Network hatları kurulmuş iç ve dış birimlerin, intranete ve internete ulaşmasını sağlamak,

 

ğ) Talep edildiğinde; bilgisayar, çevre donanımları ve elektronik sistemler hakkında gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda teknik destek ve rapor vermek, kurulumuna ve devreye alınmasına destekte bulunmak,

 

h) Belediyede mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak,

 

ı) IP telefon sistemleri ve benzer iletişim ve ağ sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,

 

i) Kurum içinde personelin kullanımı için ve şehir genelinde ortak yaşam alanlarında halka ücretsiz kablosuz internet hizmetini sağlamak,

 

j) Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

 

k) Şube Müdürlüğünün görev alanındaki ihtiyaçları analiz ve temin etmek,

 

l) Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,

 

m) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.