TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan yazılım hizmetlerinin, etkinliğini ve verimliliğini belirlemeye yönelik araştırmaları yapmak,

 

b) Belediyenin bilişim hizmet alanlarına ait ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetine yönelik araştırmalar yapmak,

 

c) Alımı yapılacak yazılım sistemleri için teknik rapor hazırlamak, kabul komisyonunda yer alarak teknik yeterliliklerini incelemek ve raporlamak,

 

ç) Belediye bünyesindeki hizmetlere ilişkin her türlü veriyi toplamak, analiz etmek ve raporlamak için gerekli yazılım altyapısını sağlamak,

 

d) Diğer birimlerin hizmetlerini daha etkin ve verimli sürdürmelerini sağlamak adına talep edilen ilgili konularda sayısal veriler oluşturmak ve raporlamak,

 

e) Elektronik belge akışı hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak,

 

f) Daire Başkanlıkları tarafından talep edilen yazılım ve paket programların gerekliliğini incelemek, yazılım gerekli ise yazmak, yazılamıyor ise taleple ilgili teknik rapor hazırlayarak teminini sağlamak, ürün teslimlerinde de kontrol ve onay mekanizmasını işletmek, gelecekteki yazılım ve otomasyon ihtiyaçlarını analiz etmek ve teminini sağlamak,

 

g) YBS hizmet süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi çalışmalarını yürütmek,

 

ğ) Mevcut otomasyon ve yazılımların geliştirilmesi, işletilmesi ile kullanıcı eğitimlerinin ve teknik desteğinin verilmesini sağlamak,

 

h) Yazılımlara ait kullanıcı hesaplarını oluşturma ve yetkilendirme işlemlerini yapmak,

 

ı) YBS'nin ürettiği verilerin güvenliğini sağlamak,

 

i) Belediyenin ve alt birimlerin görev ve çalışmalarının yayınlandığı resmi web sitelerinin tasarımını yapmak,

 

j) Elektronik imza hizmetlerini yürütmek,

 

k) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek.