TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yeşil alan olarak ayrılan yerleri düzenlemek ve yol, meydan, kavşak, refüj, kaldırım gibi alanların bitkisel düzenlemelerini yapmak; park, çocuk bahçesi, spor sahaları, piknik ve rekreasyon alanları, yaya alanları, meydan ağaçlandırmaları, ağaçlandırma sahaları oluşturmak; mevcut yeşil alanların bakımını, onarımını ve korunmalarını sağlamak, 

 

b) Belediye Meclisinin kararına göre yapacağı anlaşmaya uygun olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait görev alanına giren yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak, yaptırmak, 

 

c) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim, sağlık ve kültür hizmetleriyle ilgili bina ve tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteği sağlamak, 

 

ç) Günlük, aylık, yıllık ve 5 yıllık programlar yapmak, tahmini ihale ve diğer maliyetleri belirlemek, şartnameler hazırlamak, onaylanan programlar dâhilinde çalışmaları yürütmek, 

 

d) Uygulamalar öncesinde hazırlanan projelerin maket, 3 boyutlu model gibi yöntemlerle tanıtımını sağlamak, gerektiğinde anketler yaparak, alınan sonuçlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak, 

 

e) Programa alınan yeşil alanların (park çocuk bahçesi, çocuk oyun grupları, piknik alanı, kent ormanı, fidanlıklar, mesire yerleri, huzur bahçeleri, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, v.b.) peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda tasarımını yapmak veya yaptırmak,

 

f) Kentsel tasarım, uygulama ve trafik düzenleme planlarına göre refüjlerin, meydanların, alt ve üst geçitlerin peyzaj projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, 

 

g) Şube Müdürlüğünün faaliyet planlarına uygun bitkisel üretim programını hazırlamak, bütün hizmetleri aksatmadan yürütebilmek için gerekli olan alımları yapmak, bunun için teknik ve idari alt yapı oluşturmak ve gerekli çalışmaları yürütmek, 

 

ğ) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarında fidanlıklar, bitki üretim alanları, seralar, uygulama bahçeleri, huzur bahçeleri, kent ormanları, koruluklar, ağaçlandırma alanları, kesme çim üretim alanları kurulmasını, işletilmesini ve bakımını sağlamak, 

 

h) Tekirdağ iklim koşullarına uygun bitki çeşitlerini teknik araştırmalar yaparak belirlemek ve temin etmek, müdürlük faaliyetleriyle ilgili her türlü tasarruf tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve denetimini yapmak, yapılan ve yapılacak işleri yerinde denetlemek, 

 

ı) Park ve bahçe sahaları, ağaçlandırma sahaları, çocuk bahçeleri, yaya bölgeleri ve şehir planlamasında tespit edilen sahalarda, yeşil alan tesis edilecek bölgeleri belirlemek ve buraların kamulaştırma tekliflerini yapmak, 

 

i) Mevcut yeşil alanların bakım ve koruma yoluyla sürdürülebilirliğini sağlamak, 

 

j) Şehrin çevre düzenlemelerinde estetiği ve görselliği ön plana çıkarıcı unsurları (çiçek parterleri, süs havuzları vb.) tesis etmek, bakım ve onarımlarını takip etmek, 

 

k) Yeşil alanlar için sulama ve aydınlatma tesisatlarını kurmak veya kurdurmak, bunların bakım ve onarımlarını takip etmek, 

 

l) Bitkilerin hastalık ve zararlılardan korunabilmesi için biyolojik, organik ve kimyasal mücadele yöntemlerini kullanmak, 

 

m) Şehir şebekesinden su verilemediği durumlarda su toplama havzaları kurmak, yeraltı su kuyuları açmak vb. tesisleri kurmak ve kurdurmak, 

 

n) Kuruyan ağaç ve dalların kesimini yapmak, insanlara, araçlara, binalara vb. yapılara zarar veren ağaç, fidan ve her türlü bitkileri budamak, başka yere taşımak, 

 

o) Müdürlüğe ait görevlerin yerine getirilmesi sırasında her türlü trafik, sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak,

 

ö) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.