TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyesi yetki alanındaki yeşil alan olarak ayrılan yerleri düzenlemek ve yol, meydan, kavşak, refüj, kaldırım gibi alanların bitkisel düzenlemelerini yapmak; park, çocuk bahçesi, spor sahaları, piknik ve rekreasyon alanları, yaya alanları, meydan ağaçlandırmaları, ağaçlandırma sahaları oluşturmak; mevcut yeşil alanların bakımını, onarımını ve korunmalarını sağlamak,


b) Görev alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarına ait eğitim, sağlık ve kültür hizmetleriyle ilgili bina ve tesislerin bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteği sağlamak,


c) Belediye Meclisinin kararına göre yapacağı anlaşmaya uygun olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait görev alanına giren  bakım ve onarım işlerini yapmak, yaptırmak,


ç) Günlük, aylık, yıllık ve 5 yıllık programlar yapmak, tahmini ihale ve diğer maliyetleri belirlemek,      şartnameler hazırlamak, onaylanan programlar dâhilinde çalışmaları yürütmek


d) Programa alınan yeşil alanların (park çocuk bahçesi, çocuk oyun grupları, piknik alanı, kent ormanı, fidanlıklar, mesire yerleri, huzur bahçeleri, hayvanat bahçesi, botanik bahçesi, v.b.) peyzaj mimarlığı ilkeleri doğrultusunda bakım onarımını yapmak.


e) Kentsel tasarım, uygulama ve trafik düzenleme planlarına göre refüjlerin, meydanların , kavşakların, alt ve üst geçitlerin peyzaj uygulamalarının bakım ve onarımını yapmak.


f) Şube Müdürlüğünün faaliyet planlarına uygun bitkisel üretim programını hazırlamak, bütün hizmetleri aksatmadan yürütebilmek için gerekli olan alımları yapmak, bunun için teknik ve idari alt yapı oluşturmak ve gerekli çalışmaları yürütmek,


g) Büyükşehir Belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarında fidanlıklar, bitki üretim alanları, seralar, uygulama bahçeleri, huzur bahçeleri, kent ormanları, koruluklar, ağaçlandırma alanları, kesme çim üretim alanlarının işletilmesini ve bakımını sağlamak,


ğ) Tekirdağ iklim koşullarına uygun bitki çeşitlerini teknik araştırmalar yaparak belirlemek ve temin etmek, müdürlük faaliyetleriyle ilgili her türlü tasarruf tedbirlerinin alınmasını sağlamak ve denetimini yapmak, yapılan ve yapılacak işleri yerinde denetlemek,


h) Mevcut yeşil alanların bakım ve koruma yoluyla sürdürülebilirliğini sağlamak


I) Şehrin çevre düzenlemelerinde estetiği ve görselliği ön plana çıkarıcı unsurları  çalı gurupların ve bitkiler   bakım ve onarımlarını takip etmek,


i) Yeşil alanlar için sulama ve aydınlatma tesisatlarının bakım ve onarımlarını takip etmek,


j) Kanunlarla belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği her türlü yeşil alan, parklar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, yaya bölgeleri, ağaçlandırma sahaları, bölge parkları, korular vb. yerlerin bakımını ve temizliğini yapmak


k) Mesire Alanları, Tabiat Parkları ve yeşil alanların bakımını yaparak devamlılığını sağlamak


l) Müdürlük çalışmalarında kullanılmak üzere gerekli bitkisel materyal temini, üretim ve yetiştirilmesi, bakım ve budanması, depolanması dağıtımı vb. işler yapmak, ihtiyaca göre her türlü fidan, mevsimlik çiçek, gübre, ilaç, araç-gereç, makine vb. malzeme alımını yapmak veya kiralamak.


m) Yeşil alanların sulanması, yeni su hatlarının oluşturulması ve bakımının yapılması, bu çalışmalara ilişkin mal alımı, araç alımı veya kiralama işleri yapmak.


n) Bakım ve onarımı yapılacak yeşil alanlarda kullanılacak her türlü malzemenin teknik şartnamesini hazırlamak.


o) Büyükşehir sorumluluk sahasında bulunan mezarlık sahalarında ot temizliği ve budama çalışmaları yapmak.


ö) Müdürlüğe bağlı bulunan marangoz atölyesinde görev ve sorumluluğuna uygun imalatlar yapmak veya yaptırmak


p) Büyükşehir sorumluluğunda bulunan park alanlarındaki aydınlatma elemanlarının bakım ve onarımı yapmak bu hizmetler için her türlü malzeme alımı ve araç kiralama hizmetlerini yürütmek.