TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İkmal Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyemize bağlı araç iş makinası ve sabit tesis (konkasör ve asfalt plenti)  kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan sarf malzeme, yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ve demirbaş malzemeler gibi ihtiyaçların tedarikine ait talep yaratarak, stokların bulundurulmasını, ambar işlemlerinin yürütülmesini nakil depolama ve dağıtımını yapar.

b) Her tür malzeme makine taşıt araç gereç ve yedek parça akaryakıt ve madeni yağların en az ve en çok stok seviyeleri ile bunların yıllık tüketim miktarının, işletme giderlerinin izlemek kayıt ve sicillerini tutmak ve bunları takip etmek.

c) Belediyemizce ihtiyaç duyulan akaryakıtın muayene ve kabul işlerini yapmak, kayıtlarını tutmak depo etmek, ikmali ve dağıtımı için gereken işlemleri yapmak. 

d) Atık yağ, filtre atık lastik ve aküleri ilgili mevzuatlar çerçevesinde toplama lisansı bulunan kurumlara tutanak karşılığı ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte teslim etmek.

e) Akaryakıt istasyonlarının çalışmalarını takip etmek, istasyonların ihtiyaçlarını tespit ederek istasyonlara akaryakıt transferini sağlamak, akaryakıt stoklarını takip etmek, denetlemek, yılsonlarında kesafet işlemlerini yapmak, akaryakıt istasyonlarının bakım ve onarımlarını ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte düzenli olarak yaptırmak.

f) Ambar takip sisteminin sağlıklı olarak çalışmasını sağlamak, “Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi” sorumluluğunda, Şubesine bağlı ambarlarda her yıl 6 ayda bir olmak üzere yılda 2 defa ambar sayımı yaptırmak.

g) Müdürlük bünyesindeki ambar ve diğer müdürlük birimleri ile Belediye'nin tüm Daire Başkanlıkları ile kendi arasındaki koordineyi sağlamak, işlemlerin takibini yapmak.

h) Akaryakıtı otomasyon sisteminde akaryakıt stok seviye miktarlarını denetlemek, Daire Başkalıklarında nazarında tüketim miktarını ve talep olasılıklarını belirlemek.

ı) Mobil ikmal aracı ve denetimindeki istasyonlara ikmal yapmakta kullanılan akaryakıt tankerlerinin sevk ve idaresini gerçekleştirmek, iş güvenliğinden sorumlu olmak.

i) Ambarda ihtiyaç doğrultusunda akaryakıt ve madeni yağ teminini, satın alma Bölümü'ne ileterek tedarike ait talep yaratmak.

j) Daire başkanınca verilen diğer talimatları yerine getirmek.