TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Makine İkmal Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyeye ait motorlu araç, iş makinesi, sabit tesisler ile araç ve gereçlerin bakım ve onarımları ile periyodik iş ve işlemlerini yürütmek,

 

b) Makine parkının, en iyi ve verimli bir şekilde sevk ve idaresini sağlamak,

 

c) Daire tarafından kiralanacak iş araçlarının niteliğinin belirlenmesi ve kiralama sonrası kontrolünü sağlamak,

 

d) Dairedeki ekonomik ömrünü dolduran araç, gereç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma işlemlerini yürütmek,

 

e) Belediyeye ait araçların kaza yapması durumunda, hasar tespitini yapmak,

 

f) Arazi, şantiye ve sabit tesislerdeki araç ve makinelerin fenni muayene, sigorta, trafik ruhsat değişimi gibi işlemlerinin takibini sağlamak,

 

g) Araç ve iş makinelerinin arıza tespit ve kontrollerini yapmak, ihtiyaç duyulan yedek parça vb. malzemelerin temin edilmesini sağlamak,

 

h) İdare malı makine ve ekipmanların kiraya verilmesi,

 

i) Hurda araçların ve Makine Kimya Enstitüsüne satılacak malzemenin iş ve işlemlerini yürütmek,

 

j) Akaryakıt ve madeni yağların temin, dağıtım ve takibini yapmak/yaptırmak,

 

k) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.