TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
İşletme Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Yıllık programlar göz önünde tutularak Belediye makine-araç parkının eksikliklerini belirlemek ve gidermek, işletilmesi ve dağıtımına ilişkin iş ve işlemleri yapmak, Makine-Araç ve makine teçhizat parkı kayıtlarının sürekli güncel halde tutulmasını sağlamak.


b) Belediyemiz birimleri ile irtibata geçerek yeni alınması talep edilen taşıt ve iş makinelerini tespit ederek performans programı ve bütçeye koymak, ihale yoluyla veya DMO kanalıyla satın alma işlemlerini yürütmek.


c) Hurda iş makinesi, makine teçhizat, araç ve malzemelerin değerlendirilmesi ve 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 13. Maddesi uyarınca hurdaya ayırma işlemlerinin yapılarak MKE Kurumuna teslim edilmesi hizmetlerini ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte yerine getirmek.


d) Yedek parça, akaryakıt, madeni yağ ve lastik ihtiyaçlarını stok durumlarına göre takip ettirterek satın alma kanalı ile alımını gerçekleştirmek.


e) Yedek parça ambarına gelen malzemelerin kalite kontrol ve teknik şartnameye uygunluğunu muayene kabul komisyonu ile yapar ve ambara birimine teslimini sağlar.


f) Satın alma işlemleri için gerekli evrakları düzenleyerek süreci takip etmek.


g) Avans evraklarının hazırlanmasını sağlamak.


h) Şube Müdürlüğü birimleri tarafından gönderilen bilgi ve veriler doğrultusunda Şube Müdürlüğü faaliyet raporlarını düzenlemek, ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.


ı) Şube Müdürlüğünün bütçe ve performans program dâhilinde yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yerine getirmek.


i) Kalite Sisteminin uygulanmasını ve süreçlerin devamlı iyileştirilerek çalışmaların verimli olmasını sağlar


j) Kaza yapan araçların sigorta ve yazışmalarını takip eder ve diğer sigortalama işlemlerinin yapılmasını ilgili Daire Başkanlığı ile birlikte sağlar.


k) Birimi ile ilgili yazışma ve dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.                                 


l) Daire tarafından kiralanacak iş makinaları ve kara taşıtlarını niteliğinin belirlenmesi ve kiralama işlemlerinin yapılması.


m) Müdürlüğün yapacağı yapım, hizmet ve mal alımları ile ilgili teknik şartnamelerin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmiş ihalelerin, şartnameler doğrultusunda denetlemek.