TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Satın Alma Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Daire Başkanlığından Müdürlüğe havale edilen evrakları kontrol etmek, konusuna göre ilgili Satın Alma Memuruna havale etmek,

 

b) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 60 ıncı maddesi uyarınca harcama yetkililiği görevi uhdesinde kalmak şartıyla, harcama birimlerinin talebi ve üst yöneticinin onayı ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesindeki işlemleri yerine getirmek,

 

c) Satın alma talep evraklarını kontrol etmek, piyasada fiyat araştırması yaparak piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlemek ve satın alma işlemini sonuçlandırmak,

 

ç) Satın alma ile ilgili evrakların ödeme işlemlerinin yapılması için ilgili Daire Başkanlığına havale edilmesini sağlamak,

 

d) Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak,

 

e) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

f) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanının vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.