TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Güvenlik ve İdari İşler Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye Hizmet Binalarının ısıtma, doğalgaz, taşıma, temizlik iş ve işlemlerine ait ihale dosyalarını hazırlamak, ilgili şubeye göndermek, ödeme ve diğer işlemlerini takip etmek,

 

b) Belediye Hizmet Birimlerinin elektrik, doğalgaz, abonelik iş ve işlemlerini yürütmek,

 

c) Belediye Başkanlığı personelinin öğlen yemeği ihalesi ile ilgili talebi karşılamak ve buna ait işlemleri yürütmek,

 

ç) Belediye Başkanlığı adına kayıtlı tüm araçların sigorta, muayene ve ruhsatlandırma işlemleri ile otoyol, köprü vb. geçiş işlemlerini yürütmek,

 

d) 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanuna göre güvenliği sağlanan noktaların kontrol ve denetimini yaptırmak, aylık hakedişlerin hazırlanması ve onaylanmasından sonra ilgili Daire Başkanlığına gönderilmesini sağlamak,

 

e) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

f) Gerçekleştirme Görevlisi olarak iş ve işlemleri yapmak,

 

g) İlgili mevzuat, üst yönetim ve Daire Başkanının vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.