TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Arama Kurtarma ve Müdahale Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

 

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

 

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

 

ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda  kurtarma çalışmalarına katılmak,

 

d) Nükleer, biyolojik, kimyasal, (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemine yardımcı olmak,

 

e) Daire Başkanlığından alınacak izinle Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

 

f) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 

g) Tesisler ve motorlu taşıtlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak,

 

h) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının koyulacağı yerleri Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü ile birlikte tespit ederek ilgili kuruluşlara bildirerek yaptırmak ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

 

ı) İtfaiye Dairesi Başkanlığı 110 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'ne yapılan ihbar ve başvuruları değerlendirerek, ekipleri yönlendirmek ve müdahale edilen olaylar hakkında gerekli raporları düzenlemek,

 

i) Bağlı itfaiye istasyonlarındaki personelin günlük, aylık, yıllık eğitim planlarını hazırlamak ve bu planlara göre hizmet içi eğitimlerini yaptırmak,

 

j) Bağlı itfaiye istasyonları ve Gönüllü İtfaiye İstasyonları arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

k) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşları ile işbirliği sağlamak ve gerektiğinde bu kuruluşları yardıma çağırmak, yangın mahalline geldiklerinde sevk ve idare etmek,

 

l) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

 

m) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapmak,

 

n) Üniversitelerin itfaiyecilik ile ilgili bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere imkanlar nispetinde staj yapma imkanı sağlamak. (Staj yapan öğrencilere, yasalar çerçevesinde ve imkanlar dahilinde ücret ödenebilir),

 

p) Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

 

r) Daire Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek,