TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediye sınırları içerisinde mezarlık alanları tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, bu görevleri belediye meclisi kararı ile ilçe belediyelerine devretmek ve/veya birlikte yapmak, Belediye Meclis Kararı ile Belediye mülkü mezarlıklarda mezar yerleri tahsis etmek, mezar üstü-altı inşaatlarına ruhsat vermek, bunlara ait ücretleri tahsil etmek, defter kayıtlarını tutmak, şehir içi ve şehirlerarası cenaze nakilleri yapmak,

 

b) İmar planlarında mezarlık alanı olarak belirlenen özel şahıs veya özel hukuk tüzel kişilerine ait yerlerin Büyükşehir Belediyesine mülkiyet devri karşılığında devredenler tarafından mezarlık alanı olarak işletilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek, konuyla ilgili belediye meclis kararlarını uygulamak,

 

c) Mezarların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak, mezarlık içindeki ana ve tali yolların, su ve aydınlatma şebekeleri, mezarlık giriş, çevre ve iç duvarlarının yapımı, ıslahı ve onarımı işlerinin yapılmasını sağlamak, mezarlık içi hizmet binalarının bakımını onarımını yapmak, oluşabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda (gasil hane ve/veya morg üniteleri vb.) geliştirmek,

 

ç) Bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin defin işlemlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yapmak, ilaçlama, kireçleme ve diğer önlemlerin alınmasını sağlamak,

 

d) Mezarlık ve defin hizmetlerinin yerine getirilmesi iş ve işlemlerinde müdürlüğün ihtiyacı olan malzemeleri (mezar tahtası, kefen, cenaze levazımatı, araç - gereç, araçların bakım onarım ve yedek parçaları vb.) ilgili mevzuat doğrultusunda temin etmek, cenaze nakli için ihtiyaca göre açık ve kapalı araçlar sağlamak,

 

e) Mezarlıkların peyzaj tasarımı ve uygulaması ile ağaçlandırılmasını sağlamak, yeşil alanların bakımını yapmak,

 

f) Belediyeye ait tüm mezarlık alanlarında bulunan mezar kayıtlarının sağlıklı tutulabilmesi için çalışmalar yapmak, mezarlık bilgi sistemleri kurmak, ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak, teknolojik alt yapı çalışmaları hazırlamak, mezarlık güvenlik ve takip sistemleri kurmak,

 

g) Mezarlık Şube Müdürlüğüne bağlı Süleymanpaşa, Şarköy, Malkara, Hayrabolu, Muratlı, Ergene, Marmaraereğlisi, Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray İlçelerinde mezarlık ve cenaze hizmetlerini yürütmek,

 

ğ) Belediye sınırları içerisindeki mezarlıklarda, mezar yapımında belirlenmiş olan tek kişilik mezar yapımı ölçüleri boy 250 cm, genişlik 140 cm, yükseklik mezar taşıyla birlikte 150 cm, çift kişilik mezar yapımı ölçüleri boy 250 cm, genişlik 270 cm, yükseklik mezar taşıyla birlikte 150 cm ve çoklu mezar ölçülerinin kişi sayısına göre hesaplanarak, bu ölçülere uyulmasını sağlamak,

 

h) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin şube ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

ı) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

i) Konuyla ilgili mevzuat ve üst yönetim ile Daire Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.