TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ ili genelinde, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya hayatlarını sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün, yaşlı, engelli, hasta, bakım ve tedaviye ihtiyacı olanlara, ihtiyaç sahibi öğrencilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi sosyal yardımları gerçekleştirmek için, gerekli çalışmaları yapmak, bu amaçla aşevleri, giyim bankaları, gıda bankaları ve benzeri merkezleri kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitimlerinde kullanılmak üzere ayni ve nakdi yardımlar yapılabilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, diğer sosyal yardım faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 

b) Tekirdağ ili genelinde aile birlik ve beraberliğine katkı sağlamak amacıyla; şiddet gören kadınlar için koruyucu tedbirler almak, ailelere psikolojik destek ve eğitim hizmetleri vermek, kadın konukevleri, aile danışma merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüpleri açmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

 

c) Dairenin görev alanına giren konulara yönelik projeleri, gerektiğinde ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,

 

ç) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

d) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

e) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.