TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Şehit yakınları ve gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyet ve etkinlikleri yürütmek ve koordine etmek.

b) Şehit ve gazi çocuklarının eğitimi konusunda, kurum ve kuruluşlar ile gönüllü kuruluşların da desteğiyle gerekli çalışmaları yürütmek.

c) Şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi ve toplumdan kopmaması amacıyla çalışmalar yürütmek. 

ç) Şehit yakınlarının ve gazilerin sosyal yaşama uyum sağlamaları için gereken eğitici, geliştirici, psiko-sosyal destek hizmetlerini ve şehit ve gazilerimizi anmaya yönelik özel günlerde yapılacak organizasyonları Belediyenin birimleri ile iş birliği içinde yürütmek. 

d) Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonunun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek. 

e) Şehit yakınları ve gaziler arasında iletişim ve dayanışmayı güçlendirmek, Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversitelerin bünyelerinde bulunan proje birimleri ile Daire Başkanlığı arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak.

f) Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerin onaylanan plan ve programların bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.