TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ ilinde yaşayan engelli ve yaşlı bireylerin ve ailelerinin sorunlarına daha kolay ve hızlı çözüm bulabilmek adına ihtiyaç tespitlerini gerçekleştirerek; engelsiz yaşam merkezleri, medikal malzeme tamir atölyeleri, mola evleri, yaşlı lokalleri, farkındalık merkezi vb. merkezlerin ve huzurevlerinin açılması konusunda gerekli çalışmaları yapmak.

b) Engelli ve yaşlı bireylerin ortak yaşam alanlarındaki fiziki engellerin kaldırılması, erişilebilirliğin sağlanması ve bu anlamda uygun kentsel düzenlemelerin hayata geçirilmesi için girişimlerde bulunmak ve çalışmalar yapmak.

c) Engelli, yaşlı bireylere ve yakınlarına engellilik ve yaşlılıkla ilgili yasal hakları konusunda danışmanlık hizmeti ve psikososyal destek vermek.

ç) Engellilik ve yaşlılık sürecini yönetici, bilgilendirici ve bilinçlendirici sesli ve görsel yayınları hazırlamak ve kamuoyuna aktarmak.

d) Toplu taşıma araçlarını kullanamayacak durumda olan engelli ve yaşlı vatandaşlara kurumlar ile sosyal faaliyet ve etkinliklere rahatlıkla ulaşımlarını sağlamak.

e) Yaşadıkları ortamdan koparmadan engelli ve yaşlılara bakım hizmetleri (ev temizliği, berberlik hizmeti, bakım/onarım vb.) vermek, gerektiğinde hizmet satın almak. 

f) Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik Engelsiz Tekirdağ Tim toplantılarını gerçekleştirmek.

g) Engelli vatandaşlara yönelik sporla rehabilitasyon çalışmalarını yürütmek ve yaygınlaştırmak amacıyla Belediye ve bağlı kuruluşları bünyesinde aktivite merkezleri açmak.

ğ) Görme ve işitme engelli vatandaşların bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırıcı (sesli kütüphane, Braille alfabesiyle basılı dergi/ broşür/ kitap, İndüksiyon Döngü Sistemleri, Belediyenin web sayfasının erişilebilirliği vb.) çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamak.

h) Toplumsal anlamda engellilik ve yaşlılık konusunda farkındalık sağlayıcı konferans, seminer ve sempozyum, sportif, kültürel, eğitsel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere öncülük etmek. 

ı) Üniversite ve kuruluşları ile engelli ve yaşlı bireylere hizmet veren özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve bunların üst kurulları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu niteliğindeki meslek amacıyla kurulmuş vakıf ve derneklerle, engellilere ve yaşlılara işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak.  

i) Engelli bireylerin çalışma hayatına katılımlarının artırılması amacıyla özel/ kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlayarak istihdama yönelik çalışmalar yapmak.

j) Engellilik ve yaşlılık konusunda ihtiyaçlara cevap veren ulusal ve uluslararası uygulamaları araştırmak, yerinde gözlemlemek ve gerektiğinde kuruma uyarlayarak projeler geliştirmek.

k) Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerin onaylanan plan ve programların  bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.