TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Tekirdağ ili genelinde yaşayan dezavantajlı, engelli ve yaşlıların yaşamlarını kolaylaştırmak için; engelli yaşam merkezleri, huzurevleri ve benzeri merkezleri açmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

 

b) Engelli ve yaşlıların sosyal yaşam alanlarına ve hizmet binalarına erişimleri ile bu alanlarda özgürce hareket edebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla; ulaşım, yaya yürüyüş yolları ve benzeri alanlarda gerekli çalışmaların yapılması için ilgili kurum, kuruluş, özel müteşebbisler ve sivil şahıslar ile irtibat kurarak gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik etmek ve teklifte bulunmak, bedensel engellilerin sosyal alanlarda daha özgür bir şekilde var olmalarını sağlamak amacıyla; gerekli görülen yerlere engelli tuvaleti, akülü sandalye şarj istasyonlarını kurmak,

 

c) Muhtaç, yoksul ve dar gelirli engellilerin engel durumlarına göre ihtiyaç duyduğu, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, protez ve benzeri araç ve gereç yardımının yapılabilmesi için, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Yardım Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

 

ç) 65 yaş ve üzeri engellilere ulaşılması, tespit edilmesi ve hizmetler aracılığıyla yaşlıların ve engellilerin sosyal bakımdan desteklenmesi, problemlerinin çözümünde rehberlik edilmesi ve temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla hizmet merkezi, lokal, vb. birimleri kurmak ve faaliyetlerini sürdürmesi için tüm iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

 

d) Diğer birimlerle ortaklaşa sosyal, kültürel vb. konularda organizasyonlar ve kutlama programları yapmak,

 

e) Yaşlılara ve engellilere yönelik projeleri, gerektiğinde ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,

 

f) Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

 

g) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ğ) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

h) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.