TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların müracaatlarını alarak, Belediyenin Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde belirtilen hükümler çerçevesinde incelendikten sonra, Sosyal İnceleme Raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Değerlendirme Kuruluna göndermek.

b) Değerlendirme Kurulunca uygun görülen yardımları, konuyla ilgili Yönetmelik kapsamında gerçekleştirmek. 

c) Muhtaç kişilere dağıtılmak üzere günlük sıcak yemek üretmek amacıyla, ihtiyaç oranında aşevi kurulması için gerekli çalışmaları yapmak, kurulan aşevlerinin çalışmalarını organize etmek, takip ve kontrolünü yapmak. 

ç) İhtiyaç sahibi kişilerin kullanımına sunulmak üzere, gıda ve giyim bankaları kurmak,  kurulan gıda ve giyim bankalarının çalışmalarını organize etmek, takip ve kontrolünü yapmak. 

d) Belediye sınırları içinde ve dışında her türlü salgın ve doğal afete uğramış bölgelere gerekli sosyal yardımları yapmak.

e) Belediyenin Sosyal Yardımlar Yönetmeliği çerçevesinde, ihtiyaç sahibi kişilere ayni, nakdi yardım yapmak ve nakdi yardım yerine geçebilecek yardım kartı vb. hizmetleri uygulamak.

f) Muhtaç, yoksul ve dar gelirli yaşlı ve engelliler ile şehit aileleri ve gazilerin ihtiyaç durumlarına göre tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, ortez/protez vb. araç ve gereç yardımının yapılabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek. 

g) Sosyal hizmet ve yardım modelleri konusunda yerel ihtiyaçlara cevap veren ulusal ve uluslararası uygulamaları araştırmak, yerinde gözlemlemek ve gerektiğinde kuruma uyarlayarak projeler geliştirmek.

ğ) Diğer birimlerle ortaklaşa sosyal, kültürel vb. konularda organizasyonlar gerçekleştirmek. 

h) İhtiyaç sahibi vatandaşların çalışma hayatına katılımlarının artırılması amacıyla özel/kamu kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlayarak istihdama yönelik çalışmalar yapmak.

ı) Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlerin onaylanan plan ve programların bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak.