TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yerel Hizmetler ve Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Büyükşehir Belediyesine İlçe Belediye Başkanlıkları, Kaymakamlıklar ve Valilik Makamınca bildirilen yatırım taleplerini değerlendirilmek üzere ilgili birimlere yönlendirmek ve Daire Başkanlığı ile üst yönetime bilgilendirmelerde bulunmak.


b) Tekirdağ İline bağlı ilçeleri; Doğu bölgesindeki ilçeler; Muratlı-Çorlu- Ergene- Çerkezköy- Kapaklı-Saray ve Batı bölgesindeki ilçeler; Hayrabolu-Malkara-Şarköy-Süleymanpaşa-Marmaraereğlisi olarak iki koordinasyon bölgesi oluşturmak,


c) İlçelerde faaliyet gösteren tarım, endüstri ve turizm sektörü olarak faaliyet gösteren bütün işletme ve şahısların Büyükşehir Belediyesini ilgilendiren taleplerinin değerlendirilmesi için ilgili birimlere yönlendirmek,


d) İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 20/2/2015 tarihli ve 2015/8 sayılı Muhtar Talepleri konulu Genelgesiyle verilen görevleri yerine getirmek.


e) İçişleri Bakanlığı ve diğer iletişim kanallarıyla gelen talepleri 15 gün içinde cevaplamak.


f) Yapılan müracaat ve başvuruların sonuçlandırılmasına yönelik iş ve işlemlerin takibinin yapmak,


g) İlçelerimizden elde edilen Büyükşehir yatırımları ile ilgili değerlendirme sonuçları ve bu konudaki düzenlenen raporları üst yönetime sunmak,


h) Muhtarlara yönelik ihtiyaç, bilgilendirme, karşılıklı görüş alış verişi ve talepleri değerlendirme toplantıları düzenlemek,


i) Muhtarlar Çalıştayı düzenlemek,


j) Yapılacak olan toplantı ve çalıştaylar sonucu ortaya çıkan talep ve sorunlar ile mahallelerin sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçları dikkate alınarak çalışmalar ve etkinlikler yapılması konusunda büyükşehir belediye başkanlığına bilgilendirmelerde bulunmak, uygulanmasına karar verilen projelere katkı sağlamak,


k) Muhtarlıklara sunulan kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak, sorunlarının en kısa sürede çözülmesini sağlayarak taleplerini sonuçlandırmak,


l) Muhtarların yaşadıkları sorunların birebir çözümü için gerekli iletişimi sağlayarak işlemlerine yardımcı olmak,


m) Mahalle muhtarlıklarının çalışma ortam ve şartlarının iyileştirilmesi için ayni yardımlarda bulunmak,


n) Müdürlük bünyesindeki birimlerin 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Taşınır Mal Kayıtlarının işlemlerini, kayıtlarını ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,


o) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak, 


p) Şube personeline çalışma ortamı hazırlamak ve gereken tedbirleri almak,


r) Daire Başkanı tarafından Şube Müdürlüğüne verilen diğer görevleri yapmak