TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Kültür Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Tekirdağ halkının kültürel üretimin, sanat düzeyi ve bilincinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla kültürel ve sanatsal gereksinimlerini karşılamaya yönelik proje ve etkinlikleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde kültürel ve sanatsal etkinlikleri planlamak ve uygulanmasını sağlamak.

 

b) Kültür merkezleri ve sanat galerileri kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

 

c) Klasik, modern ve geleneksel sanat akımlarını takip ederek, bilimsel araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak, bu çalışmaları arşivleyerek halkın ve ilgililerin faydalanmasını sağlamak,

 

ç) Orkestralar, korolar, çalgı, tiyatro, ses ve halk oyunları toplulukları kurulmasını teklif etmek ve bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek,

 

d) Diğer ülke ve kent sanatlarının tanıtılması amacıyla çalışmalar yapmak,

 

e) Vatandaşların Belediye kütüphanelerinden yararlanması için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, yeni kütüphaneler kurulmasını teklif etmek, bunların idare ve ihtisas işlerini düzenlemek ve yürütmek,

 

f) Halk kültürlerinin; halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek, görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim, kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak,

 

g) Kentte tarih ve kültür bilincinin artırılması için müze kurulmasına destek vermek,

 

ğ) Kültür alanında çeşitli ülkelerin kentleriyle yapılacak işbirliği anlaşmalarını ve programlarını hazırlamak ve uygulamak,

 

h) Festivaller, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlence, müzik, sergi ve fuar programları düzenlemek, gerçekleştirmek,

 

ı) Milli ve dünya çapındaki belirli günlerde anma ve kutlama programlarını organize etmek, kardeş şehir ve benzeri projelerde, yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetleri karşılama ve ağırlama faaliyetlerini ilgili birimler ile koordinasyon halinde gerçekleştirmek,

 

i) Tekirdağ'a katkı sağlayacağı düşünülen çeşitli kamu kurum ve kuruluşların diğer belediyeler, STK'lar, Eğitim Kurumları, Muhtarlıkların düzenlediği etkinlik ve organizasyonlara konaklama, yemek, ikram, ulaşım, temsil, tören, ağırlama gibi konularda destek olmak.

 

j) Faaliyetlerin; onaylanan plan, program ve bütçeye uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemleri almak,

 

k) Daire başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.