TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Toplumda sanatı ve estetik duyguları geliştirmek, tiyatronun kuruluş gayesinden sapmadan vereceği sanat hizmetinde toplumun genel etik değerlerine özen gösterilmesini sağlamak,

 

b) Şehir Tiyatroları için yeni tiyatro salonlarının kurulumunu koordine etmek, mevcutta Şehir Tiyatrolarının kullandığı salonlarda sahnelenecek oyunların organizasyonunu yapmak,

 

c) Şehir Tiyatroları Yönetmeliği esasları doğrultusunda, sanat takviminde yer alan ve sahnelenecek oyunların seyirciye ulaştırılmasında Yönetim Kurulunca belirlenecek her türlü (tanıtım, lojistik ve benzeri) gereksinimleri, imkânları dâhilinde karşılamak,

 

ç) Yerli yazar, oyuncu ve yönetmenlerin yetişmesi, mevcutların kendini geliştirmesi için tiyatro ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu kapsamda alan yaratmak,

 

d) Müdürlük faaliyetleri kapsamında yayınlar yapmak veya yaptırmak,

 

e) Yerli ve yabancı tiyatro eserlerinin seçkin örneklerinin seyircisine ulaştırılmasını sağlamak,

 

f) Şehir Tiyatrolarının gerçekleştireceği kurs, konferans, seminer, tartışma ve benzeri eğitim ve kültür çalışmaları ile düzenleyeceği turneler ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yapmak,

 

g) Tiyatro eserlerinin sahnelenmesi, sahneletilmesi veya ortak projeler üretilmesini sağlamak; tiyatro alanı ile ilgili ortak yapımlar gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası festivaller, ödüllü, ödülsüz etkinlikler düzenlemek,

 

ğ) Büyüyen Tekirdağ'da tiyatroyu yaygınlaştırmak amacı ile hizmet alımı yaparak tiyatro oyunu organizasyonu gerçekleştirmek,

 

h) Müdürlük plan ve programları çerçevesinde ilgili paydaşlarla işbirliği yapmak,

 

ı) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.