TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Tekirdağ halkının birlik ve beraberliği ile birlikte yaşama kültürüne katkıda bulunmak ve diğer amaçlarla; festival, fuar, konser, gezi, turizm, tiyatro ve benzeri kültürel organizasyonları düzenlemek, milli ve dünya çapındaki belirli günlerde anma ve kutlama programlarını organize etmek, kardeş şehir ve benzeri projelerde, yurtiçi ve yurtdışından gelen heyetleri karşılama ve ağırlama faaliyetlerini gerçekleştirmek, Belediye bandosu, kent orkestrası ve belediye tiyatrosunu kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, çalışmalarını organize etmek, takip ve kontrolünü yapmak,

 

b) Tekirdağ ili genelinde hane halkının aile bütçesine katkı sağlamak, işsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak, sanayinin ihtiyacı olan özel beceri gerektiren işgücünü sağlamak amacıyla; katılımcıların özel beceriler kazanmasını sağlayacak kurslar düzenlemek, meslek edindirme kursları ve sertifikalandırma işlemlerini yürütmek, kurs merkezleri kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

 

c) Tekirdağ ili genelinde yaşayan gençlerin uyuşturucu ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması, kent halkının sağlıklı bir yaşam için hareketli yaşam tarzını benimsemesi, ilin ülkemiz ve dünya çapında tanıtılmasına katkı sağlamak için her türlü amatör spor faaliyetleri ve sosyal faaliyetlere destek vermek, il genelinde çocuk ve gençlik merkezleri kurmak için gerekli çalışmaları yapmak, bu merkezlerin çalışma yönetmeliklerini hazırlayarak onaylanması için teklifte bulunmak, açılan merkezlerin işletilmesini sağlamak, takip ve kontrolünü yapmak,

 

ç) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin daire ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

d) Daire Başkanlığına ait Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisini belirlemek,

 

h) İlgili diğer mevzuatta gösterilen görevler ile üst yönetim tarafından verilen görevleri yapmak.