TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Terminaller ve Otoparklar Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Terminal, otopark, liman, iskele vb. tesislerle ilgili yönetim, denetim ve işletim faaliyetlerini yürütmek, yürüttürmek,

 

b) Belediye hizmet alanları içerisinde bulunan açık ve kapalı otoparkları işletmek, işlettirmek, belediye tarafından işletilecek açık ve kapalı otoparkların ücret tarifesine ilişkin öneri hazırlamak,

 

c) Belediye hizmet alanları içerisinde bulunan terminaller ile açık ve kapalı otoparkları denetlemek, belirlenen kurallara uyu[1]lmaması durumunda tutanak düzenleyerek cezai işlem uygulanmak üzere encümene iletilmesini sağlamak,

 

ç) İmar Planlarındaki terminal ve otopark alanlarından ihtiyaç duyulanlara projelerini yaptırtarak; terminaller, açık ve kapalı otoparklar yapmak, yaptırmak,

 

d) Kişi ve kurumların talepleri üzerine otopark olmaya müsait yerlere, ilgili mevzuat çerçevesinde otopark uygunluk belgesi verilmesine esas işlemleri yürütmek,

 

e) Açık ve kapalı otoparklarda engelliler için işaretlerle belirlenmiş bölümler ayrılmasını sağlamak,

 

f) Terminallerde yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmeleri için, firmaların trafik düzenine ve ilgili mevzuat hükümlerine uymasını sağlamak,

 

g) Belediye sınırları içerisindeki limanlara yanaşan gemilerden ve gemilere binen araçlardan, Meclisin belirlediği tarifeler üzerinden ücretleri tahsil etmek,

 

ğ) Belediye tarafından işletilen liman, terminal, açık ve kapalı otoparkların gelirlerini Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına teslim etmek,

 

h) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

ı) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak

 

i) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yerine getirmek.