TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Belediyenin yetkili ve sorumlu olduğu yollarda trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak,

 

b) Toplu taşıma araçlarının güzergâhlarında meydana gelebilecek kazı, yol, kavşak ve asfalt çalışmalarıyla ilgili UKOME ve Ulaşım Trafik Düzenleme Kurulu (UTDK) kararları ile belirlenen geçici güzergahlarla ilgili uygulamaları yapmak, yaptırmak,

 

c) Belediye sınırlarında; Ulaşım Kontrol Merkezi vasıtasıyla trafiği izlemek, trafik akışını en iyi şekilde sağlamak amacıyla yönlendirmek, koordine etmek ve denetimini sağlamak,

 

ç) Sayım ve etütler sonucunda UKOME tarafından gerekli görülen kavşaklara ve yerlere sinyalizasyon, trafik ışıklı işaretleri ve levhaları koymak, yatay yer işaretlemeleri yapmak, yaptırmak,

 

d) Belediyenin yapım ve bakımından sorumlu karayolu yapısında ve üzerinde yapılacak çalışmalarda tehlike teşkil eden engelleri gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde gerekli tedbirleri almak, aldırtmak, denetlemek ve koordine etmek,

 

e) Belediyenin yapım ve bakımından sorumlu olduğu yollarda, yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazaları meydana gelmesi halinde, yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak, aldırmak,

 

f) Belediyenin yapım ve bakım sorumluğunda olan yol ve kavşaklarda bulunan aksaklıkların düzeltilmesine yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak,

 

g) Belediyenin yapım ve bakım sorumluluğunda bulunan yolların işaretleme envanterlerini (yol geometrik özellikleri, yatay ve düşey işaretleme, üst yapı özellikleri, hemzemin yaya geçitleri vb.) belirleyerek güncel kayıt ve bilgilerin tutulmasını sağlamak,

 

ğ) Belediye sınırları içerisinde Trafik Sinyalizasyon Sistemine dahil sinyalize kavşakların yapım, bakım ve onarım çalışmalarını kesintisiz olarak yapmak, yaptırmak ve ışık sürelerini trafik yoğunluklarına göre güncellemek,

 

h) Belediye sınırları dahilinde yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında trafik güvenliği sağlanması bakımından gerekli olan trafik işaret levhalarının her türlü imalat ve montaj işleri ile bu işlere ait bakım ve onarım çalışmalarını yürütmek,

 

ı) Belediye sınırları dahilinde yapım ve bakımından sorumlu olduğu karayollarında yol çizgi işaretlemeleri ile yaya geçidi çizgilerini Karayolları İşaretleme Standartlarına uygun olarak yapmak, yaptırmak,

 

i) İlgili mevzuat ve müfredat hükümlerine göre Trafik Eğitim Parkları yapmak, yaptırmak,

 

j)  Kurum ve kuruluşlara, engellilere, bisikletlilere, çocuklara trafik eğitimi verilmesine destek olmak, trafik konulu etkinlikler yapmak, yaptırmak,

 

k) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

l) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak,

 

m) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yerine getirmek.