TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Ticari plakalarla ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek, 

 

b) Ticari plakalarla ilgili belge ve dokümanların güvenli bir şekilde dosyalanmasını ve arşivlenmesini sağlamak,

 

c) Özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerince kullanılan vidanjör, ağır vasıta, beton mikserleri, mal dağıtım araçları, özel halk otobüsleri, ücretsiz servis araçları vb. araçlara izin belgesi düzenlemek,

 

ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesi kapsamında Müdürlük bünyesindeki taşınır mallara dair işlemlerin kayıt ve kontrolünü yapmak, yaptırmak,

 

d) Stratejik plan, performans programı, faaliyet raporu ve bütçenin Müdürlük ile ilgili kısımlarını hazırlamak

 

e) İlgili mevzuat, Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen görevleri yerine getirmek.