TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yol Bakım Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Müdürlük görev alanına giren konularda Belediye bünyesindeki diğer Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde çalışmak,

 

b) Ana arterlerin, diğer yolların, bordür ve tretuvarların bakım ve onarımını yapmak,

 

c) Menfez ve köprülerin giderlerinin temizlenmesini sağlamak,

 

d) Tabii afet vb. durumlarda ilgili birimlere yardımcı olmak,

 

e) Karla mücadele çalışmalarını yürütmek,

 

f) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanında bulunan yolların bakımını yapar veya yaptırır,

 

g) Üst yapısı yenilenmesi gereken veya yeniden yol yapılması gereken yolları Yol Proje ve Yapım Şubesine bildirir, yol yapım veya onarım programına teklif eder,

 

h) Yol envanterini yapar ve güncel il yol haritasını düzenler,

 

i) Aykome Şube Müdürlüğünce kazı izni verilecek veya verilmeyecek yolları tespit eder, gerekiyorsa Aykome Şube Müdürlüğü ve Yol Proje ve Yapım Şubesi Müdürlüğü ile Koordinasyon sağlar,

 

j) Yol durumları ile ilgili şikayetlerinde değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

k) Yol konusunda kalite Süreç performanslarını periyodik olarak izleyerek, halkın memnuniyetine yönelik yapılan anket çalışmaları sonuçlarına göre iyileştirme yapılmasını sağlamak,

 

l) Fen işleri ilçe ekiplerinin çalışma programını yapar, ihtiyaçlarını temin eder, İlçe şantiyelerinin temizlik güvenlik ve denetimini yapar,

 

m) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.