TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yol Bakım Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

 

a) Müdürlük görev alanına giren konularda Belediye bünyesindeki diğer Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde çalışmak,

 

b) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarındaki ana arterlerin bordür, tretuvar, köprülü ve hemzemin kavşakların ihale dosyalarını hazırlamak, imalatların projeye ve mevzuata uygunluğunu, işin başlangıcından bitimine kadar denetlemek,

 

c) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarındaki ana arterlerin, diğer yolların, bordür ve tretuvarların bakım ve onarımını yapmak,

 

ç) Son imar planlarına göre yeni ana arterler açmak,

 

d) Belediyenin yetki ve sorumluluk alanlarında asfalt kaplama ve yama işleri ile sathi kaplama çalışmalarını yürütmek,

 

e) Stabilize, alt temel ve temel malzeme temini, nakli ve serme-sıkıştırma çalışmaları yapmak,

 

f) Tabii afet vb. durumlarda ilgili birimlere yardımcı olmak,

 

g)Karla mücadele çalışmalarını yürütmek,

 

ğ) Muhtelif Kazı ve Nakli İşlerini yapmak,

 

h) İmalatları kullanıma hazır hale getirmek,

 

ı) İşin Geçici ve Kesin Kabulü ile kesin hesabını yapmak,

 

i) Şubesinde yapılacak olan düzeltici-önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

j) Şubenin ihtiyacı olan bitüm ve mamulleri ile kalyak vb. hammaddeleri ilgili kurumdan temin etmek,

 

k) Müdürlüğü ile ilgili şikâyetlerin değerlendirilmesinde katkıda bulunmak ve çözümler üretmek, sonuçlandırılmasını sağlamak,

 

l) Müdürlük görev alanına giren konularda Kalite Süreç performanslarını periyodik olarak izleyerek, halkın memnuniyetine yönelik yapılan anket çalışmaları sonuçlarına göre iyileştirme yapılmasını sağlamak,

 

o) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.