TEKİRDAĞBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Yol Proje ve Yapım Şube Müdürlüğü
Görev ve Sorumluluklar

a) Müdürlük görev alanına giren konularda Belediye bünyesindeki diğer Daire Başkanlıkları ile koordineli bir şekilde çalışmak,

 

b) Son imar planlarına göre yeni ana arterler açmak,

 

c) Yol ve kavşak projelerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak,

 

d) Yol ve kavşak projelerinin keşif, metraj ve şartnameleri yapmak veya yaptırmak,

 

e) Yol ve kavşak yatırım programlarını yapmak ve takip etmek,

 

f) Üst yapısı yenilenmesi gereken yolları Yol Bakım Şubesi ile birlikte tespit etmek, programlamak ve yapmak veya yaptırmak,

 

g) Agrega, bitüm gibi asfalt yapımında kullanılan her türlü malzemeyi üretmek, satın almak, naklini ve depolanmasını yapmak veya yaptırmak,

 

h) Yapımı biten yolları Yol Bakım Şubesi Müdürlüğüne tutanakla teslim etmek,

 

i) Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı taş ve stabilize malzeme ocaklarının ruhsat ve işletilmesini sağlamak istenilen cins ve boyutta malzeme üretilmesini sağlamak,

 

j) Fen İşleri Dairesine Bağlı asfalt plentleri ile kırma, yıkama ve eleme tesislerini işletmek, Yol Bakım Şubesinin Agrega ve asfalt yama malzemesi ihtiyacını karşılar,

 

k) Yol ve üst yapı yapım çalışmaları sürdürülen kesimlerde iş güvenliği ve trafik güvenliği önlemlerini almak veya aldırmak,

 

l) Yapılan yol ve asfaltın kalitesini kontrol eder, kontrol ettirir,

 

m) Daire Başkanı ve üst yönetim tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.